Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kungörelse/Möjlighet att lämna synpunkter på inkommen ansökan om…

Inledande text: En ansökan om bygglov för nybyggnad av en mast 60 meter samt tre stycken teknikbodar på ovanstående fastighet har kommit in till bygg- och miljökontoret. Hela ansökan finns tillgänglig på norrtalje.se/kungorelse och hos Kontaktcenter i kommunhuset på Estunavägen 14 i Norrtälje. För öppettider se norrtalje.se/kontaktcenter. Är du fastighetsägare förutsätts du underrätta hyresgäster och boende om inkommen ansökan. Förenklad delgivning kan komma att användas i ärendet.
Datum då anslaget sätts upp: 2019-11-13
Datum då anslaget tas ned: 2019-11-30
Fil: Kungörelse.pdf