Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kungörelse om möjlighet lämna synpunkter på ansökan bygglov

Inledande text: Möjlighet att lämna synpunkter på inkommen ansökan om Bygglov för nybyggnad av mast 42 meter och teknikbod.
Organ: Bygg- och miljökontoret
Datum då anslaget sätts upp: 2019-11-29
Datum då anslaget tas ned: 2019-12-16
Förvaringsplats för protokollet:
Handläggare:
Fil: Kungörelse om möjlighet att lämna synpunkter om bygglov.pdf