Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Om kungörelser

Här hittar du de ärenden, enligt plan- och bygglagen, som vi har kungjort (meddelat om) i Norrtelje Tidning. Är du berörd granne har du möjlighet att lämna synpunkter i ärendet.

Så här lämnar du synpunkter i ett ärende  

  1. Skriv ned dina synpunkter
  2. Ange i skrivelsen även ärendets diarienummer, ditt namn och din egen fastighetsbeteckning
  3. Lämna in till Bygg- och miljökontoret, Box 808, 761 28 Norrtälje
  4. Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Kontaktcenter

Om kungörelse

Då en ansökan om bland annat bygglov och förhandsbesked kommer in till bygg- och miljökontoret ska, enligt plan- och bygglagen, berörda grannar ges möjlighet att lämna synpunkter över ansökan.

I de flesta ärenden skickar bygg- och miljökontoret bygglovhandlingarna och information om möjligheten att lämna synpunkter till samtliga berörda grannar. I de ärenden där det är många som ska informeras har bygg- och miljökontoret rätt enligt lagen att i stället annonsera i lokaltidningen om inkommen ansökan och möjligheten att lämna synpunkter. Annonsering sker då i Norrtelje Tidning som en kungörelse. 

Senast ändrad: 2015-02-03
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.