Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Om kungörelser

Här hittar du de ärenden, enligt plan- och bygglagen, som vi har kungjort (meddelat om) i Norrtelje Tidning. Är du berörd granne har du möjlighet att lämna synpunkter i ärendet.

Kungjort ärende i Norrtelje Tidning onsdag den 28 februari 2018

Tälje 2:4 - Positivt beslut på inkommen ansökan om marklov
Diarienummer: Bom 2018-309

Bygg- och miljökontoret har den 21 februari fattat ett positivt beslut i ansökan om marklov för fällning av tre skogslönnar på ovanstående fastighet.

 

Så här lämnar du synpunkter i ett ärende  

  1. Skriv ned dina synpunkter
  2. Ange i skrivelsen även ärendets diarienummer, ditt namn och din egen fastighetsbeteckning
  3. Lämna in till Bygg- och miljökontoret, Box 808, 761 28 Norrtälje
  4. Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Kontaktcenter

Om kungörelse

Då en ansökan om bland annat bygglov och förhandsbesked kommer in till bygg- och miljökontoret ska, enligt plan- och bygglagen, berörda grannar ges möjlighet att lämna synpunkter över ansökan.

I de flesta ärenden skickar bygg- och miljökontoret bygglovhandlingarna och information om möjligheten att lämna synpunkter till samtliga berörda grannar. I de ärenden där det är många som ska informeras har bygg- och miljökontoret rätt enligt lagen att i stället annonsera i lokaltidningen om inkommen ansökan och möjligheten att lämna synpunkter. Annonsering sker då i Norrtelje Tidning som en kungörelse. 

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.