Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kungörelse Detaljplan för del av fastigheten Riddersholm 1:8

Kungörelse Detaljplan för del av fastigheten Riddersholm 1:8

  • Inledande text: Syfte med planen är att pröva möjligheten att bygga ut Kapellskärs avloppsreningsverk, bekräfta en tillfartsväg till reningsverket samt en väganslutning för en framtida hamn norr om reningsverket. En utbyggnation av avloppsreningsverket är nödvändig för att tillgodose det ökade behovet av dricksvatten- och avloppsförsörjningen ute på Rådmansö, då det idag inte kan kopplas på fler anslutningar till verket. Överensstämmelse med översiktsplan I gällande översiktsplan är utvecklandet av Kapellskärs hamn och utbyggnationen av Kapellskärs avloppsreningsverk av strategisk betydelse och har hög prioritet. Planhandlingar finns här:  På kommunens webbplats norrtalje.se/detaljplaner  I Kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje Synpunkter Den som vill lämna synpunkter på planförslaget kan göra det fram till den 19 oktober 2020. Synpunkterna skickas till plan@norrtalje.se alternativt Kommunstyrelsen, Box 800, 761 28 Norrtälje. Den som inte framfört synpunkter senast under granskningen kan förlora rätten att överklaga kommande beslut att anta detaljplanen. Norrtälje den 16 september 2020 Kommunstyrelsen
  • Datum då anslaget sätts upp: 2020-09-16
  • Datum då anslaget tas ned: 2020-10-20
  • Fil: Kungörelse Riddersholm 1_8.pdf