Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kungörelse - Barn- och skolnämnden sammanträder måndagen 16 mars kl 15 - Sammanträdet är öppet för allmänheten

Inledande text: Barn- och skolnämnden kallas härmed till sammanträde måndagen den 16 mars 2020 i Norrtäljesalen klockan 15. De handlingar som hör till nedanstående ärenden finns under kungörelsetiden tillgängliga på https://forum.norrtalje.se
Sammanträdesdatum: 2020-03-16
Datum då anslaget sätts upp: 2020-03-09
Datum då anslaget tas ned: 2020-03-17
Länk till mer information: Följ länk »