Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Underrättelse om granskning

Inledande text: Detaljplan för fastigheten Spillersboda 1:20 i Frötuna församling Ovanstående detaljplan i Norrtälje kommun är utställd för granskning mellan 9 och 30 oktober 2019.
Organ: Kommunstyrelsekontoret
Datum då anslaget sätts upp: 2019-10-11
Datum då anslaget tas ned: 2019-10-30
Förvaringsplats för protokollet:
Handläggare:
Länk till mer information: Följ länk »