Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bygg- och miljökontoret har fattat ett positivt beslut på inkommen ansökan

Bygg- och miljökontoret har fattat ett positivt beslut på inkommen ansökan

  • Inledande text: Avser fastighet: TÄLJE 3:1 Diarienummer: BoM 2020-004303 Beslut på inkommen ansökan Samhällsbyggnadskontoret har den 2020-12-03 fattat ett positivt beslut i ansökan om Bygglov för nybyggnad av teknikhus för brostyrning på ovanstående fastighet. Är du fastighetsägare förutsätts du underrätta hyresgäster och boende om beslutet. Berörda grannar meddelas (kungörs) härmed om beslutet genom detta anslag samt annons i Norrtelje Tidning. Besluten kungörs även i Post- och inrikestidningar, https://poit.bolagsverket.se För mer information Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Kontaktcenter. E-post: kontaktcenter@norrtalje.se Telefon: 0176-710 00 Samhällsbyggnadskontoret
  • Datum då anslaget sätts upp: 2020-12-04