Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Anslag/bevis: Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2019-11-14

Organ: Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum: 2019-11-14
Datum då anslaget sätts upp: 2019-11-18
Datum då anslaget tas ned: 2019-12-11
Förvaringsplats för protokollet: Kultur- och fritidskontoret, Estunavägen 14, Norrtälje
Handläggare: Victoria Johnsson