Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Äidinkielen opetus – Modermålsundervisning

Oppilaan huoltaja hakee äidinkielen opetusta peruskoulussa ja sitä vastaavissa koulumuodoissa. Lukiossa ja erityislukiossa hakee äidinkielen opetusta oppilas itse. Haku tapahtuu aina koulun rehtorin kautta. Kunnan aikuisopiskelijat hakevat näitä kursseja äidinkielen opintoihinsa sisältyen.

(Svensk text längre ned på sidan)

Äidinkielen opetus – Modermålsundervisning

Oppilaan huoltaja hakee äidinkielen opetusta peruskoulussa ja sitä vastaavissa koulumuodoissa. Lukiossa ja erityislukiossa hakee äidinkielen opetusta oppilas itse. Haku tapahtuu aina koulun rehtorin kautta. Kunnan aikuisopiskelijat hakevat näitä kursseja äidinkielen opintoihinsa sisältyen.

Koska on oikeus saada äidinkielen opetusta?

Äidinkielen opetusta on mahdollista saada
• Peruskoulussa ja sitä vastaavissa koulumuodoissa
• Lukiossa
• Kunnallisessa aikuisopetuksessa lukion tasolla

Kansallisilla vähemmistökielillä och vahvistettu asema äidinkielen opetuksen suhteen. Kansalliset vähemmistökielet ovat Suomi, Same, Meänkieli, Jiddisch ja Romani Chib.

Minkälaiset oikeudet äidinkielen opetukseen on peruskoulussa ja sitä vastaavissa koulumuodoissa?

Oppilaalla on oikeus kansallisten vähemmistökielien äidinkielenopetukseen silloin

  • Kun yksi oppilas haluaa saada opetusta
  • Kun on olemassa sopiva opettaja

Ei ole olemassa mitään vaatimuksia siitä, että oppilas käyttäisi muuten kyseistä kieltä tai että tällä olisi perustaitoja kielestä.

Minkälaiset oikeudet äidinkielen opetukseen on lukiossa ja erityislukiossa?

Oppilaalla on oikeus kansallisten vähemmistökielien äidinkielenopetukseen silloin

  • Kun yksi oppilas haluaa opetusta
  • Kun oppilaalla on hyvät taidot kyseisessä kielessä
  • Kun on olemassa sopiva opettaja

Ei ole olemassa mitään vaatimuksia siitä, että oppilas käyttäisi muuten kyseistä kieltä. Sen sijaan tulee oppilaalla olla hyvät taidot kielestä.

Minkälaiset oikeudet on olemassa opintojenohjaukseen äidinkielellä peruskoulussa ja lukiossa?

Oppilaalla jolla on tarve opintojen ohjaukseen äidinkielellään, tulee saada sitä. Tämä ohjaus voi olla opintotekniikan soveltamista tai muuta erityistä tukea. Opinnonohjauksen jatkuvuus ja kattavuus sanelevat, minkä tapainen tuki on soveliainta.

Modersmålsundervisning

När har man rätt till modersmålsundervisning?

Det är möjligt att få modersmålsundervisning i
• grundskolan och motsvarande skolformer
• gymnasieskolan
• kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.

Det är vårdnadshavaren som ansöker om modersmålsundervisning i grundskolan och motsvarande skolformer. Eleven själv ansöker om modersmålsundervisning i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Ansökan ska alltid gå via skolans rektor. Inom kommunal vuxenutbildning ansöker eleverna om att läsa kurser inom ämnet modersmål.

De nationella minoritetsspråken har förstärkt rätt till modersmålsundervisning. De nationella minoritetsspråken är Finska, Same, Meänkieli, Jiddsich och Romani Chib.

Vilken rätt har man till modersmålsundervisning i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan?

Eleven har rätt till modersmålsundervisning i de nationella minoritetsspråken när
• en elev vill få undervisning
• det finns en lämplig lärare.

Det finns inte några krav på att språket är elevens dagliga umgängesspråk eller att eleven har grundläggande kunskaper i språket.

Vilken rätt har man till modersmålsundervisning i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan?

De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. Eleven har rätt till modersmålsundervisning i dessa språk när
• en elev vill få undervisning
• eleven har goda kunskaper i språket, och
• det finns en lämplig lärare.

Det finns inte några krav på att språket är elevens dagliga umgängesspråk. Däremot måste eleven ha goda kunskaper i språket.
En elev som tillhör den nationella minoriteten romer och som kommer från utlandet får ges modersmålsundervisning i två språk om det finns särskilda skäl.

Vilken rätt har man till studiehandledning på modersmålet i grundskolan och gymnasieskolan?

En elev som behöver studiehandledning på modersmålet ska få det. Det kan vara ett stöd i form av extra anpassningar eller särskilt stöd. Det är varaktigheten och omfattningen av studiehandledningen som avgör vilken typ av stöd det handlar om.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.