Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Suomen kieli Norrtäljessä – Finska språket i Norrtälje

Vähemmistölainsäädäntö ja kielilaki antavat suomen kielelle vahvistetun aseman ja suojan. Tämän kautta lapsilla ja nuorilla on oikeus äidinkielenopetukseen läpi koko kouluajan Norrtäljen kunnassa. • Minoritetslagstiftningen och språklagen ger det finska språket ett förstärkt stöd och genom det har barn och ungdomar rätt till modersmålsundervisning genom hela skolan i Norrtälje kommun.

(Svensk text längre ned på sidan)

Kielen säilyttämisen ja elvyttämisen kannalta on tärkeätä, että lapset ja nuoret joiden äidinkieli suomi on saavat mahdollisuuden kielen opiskeluun.

Vähemmistökielien säilyttäminen tekee yhteiskunnasta rikkaamman. Monet kokevat myös kielen säilyttämisen tärkeänä siksi että he tarvitsevat suomen kieltä pystyäkseen kommunikoimaan isovanhempiensa kanssa.

Arvion mukaan noin 200 000- 250 000 ruotsinsuomalaista osaa suomea. Suomi on suomalais-ugrilainen kieli, joka kuuluu samaan ryhmään kuin esimerkiksi saame, lähimmän sukuiset kielet ovat kuitenkin karjalan- ja eestin kielet. Suomen kieltä on Ruotsissa käytetty niin kauan kuin Ruotsi on ollut olemassa

Vähemmistölainsäädäntö ja kielilaki antavat suomen kielelle vahvistetun aseman ja suojan. Tämän kautta lapsilla ja nuorilla on oikeus äidinkielenopetukseen läpi koko kouluajan Norrtäljen kunnassa.

Finska språket i Sverige

Finska är ett av våra nationella minoritetsspråk och dess framtid som levande språk I Sverige ligger i händerna på våra barn och unga. För att bevara och revitalisera språket är det viktigt att barn och ungdomar som har finska som modersmål har möjligheten att läsa finska. Bevarandet av minoritetsspråken gör samhället rikare. Språkets bevarande är också viktigt för de som behöver finska språket för att kunna kommunicera med sina mor- och farföräldrar.

Minoritetslagstiftningen och språklagen ger det finska språket ett förstärkt stöd och genom det har barn och ungdomar rätt till modersmålsundervisning genom hela skolan i Norrtälje kommun.

Man beräknar att 200 000- 250 000 sverigefinnar kan finska. Finska är ett finsk-ugriskt språk och tillhör samma stam som till exempel samiska men de närmast besläktade språken är karelskan och estniskan. Finskan har använts i Sverige så länge som Sverige funnits.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.