Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Äidinkielen palkinto - Modersmålspris i finska

ÄikkäPorkkana on palkinto joka jaettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2016. Det nyinstiftade priset ”Finsk Modersmålsmorot” delades ut för första gången 2016.

Heli Kivimäki Hedin och Thea Packalén

Heli Kivimäki Hedin och Thea Packalén

Äikkäporkkana - uusi kannustuspalkinto suomenkielen oppilaille

Suomenkieli on eräs kansallisista vähemmistökielistämme ja sen tulevaisuus elävänä kielenä Ruotsissa on meidän lastemme ja nuortemme käsissä. Kielen revitalisoinnin kannalta on tärkeää, että ne jotka jo lukevat suomea jatkavat opintojaan ja että useampi panostaa suomen kielen lukemiseen äidinkielenä.

Palkinnon saamisen kriteerinä on, että palkinnonsaaja on osoittanut suurta mielenkiintoa suomen kielen opintoja kohtaan ja on edistynyt huomattavasti aineessa. Palkinnon voi saada yksi tai useampi peruskoulun oppilas, joka saa äidinkielen opetusta jossakin Norrtäljen kunnan alueella olevassa peruskoulussa. Palkinnon päättää ja jakaa suomenkielen hallintoalueen koordinoija suomenkielen äidinkielen opettajien Anne Vätön ja Anita Tittosen suosituksen perusteella.

Symbolinen palkinto, jonka tarkoitus on herättää huomiota suomen kielen opintoja kohtaan ja kannustaa opintojen jatkamista, annetaan vuosittain lukuvuoden päättämisen yhteydessä.

Vuonna 2018 palkinnonsaajia oli kaksi:
Viggo Sipinen Rialan koulun 4. luokalta (opettaja Cathrin Peaker).
Thea Packalén, Rimbon Långsjöskolanin 8. luokkalainen (opettaja Anne Vättö).
Suuret onnittelut!

Finska Modersmålsmoroten - ett nytt uppmuntranspris för elever i finska

Finska är ett av våra nationella minoritetsspråk och dess framtid som levande språk I Sverige ligger i händerna av våra barn och unga. För att revitalisera språket är det viktigt att de som redan läser finska fortsätter med sina studier och att flera satsar på att läsa finska som modersmål.

Kriterierna för att få priset är att pristagaren har visat stort intresse för sina studier i finska och har gjort stora framsteg i ämnet. Priset kan tillfalla en eller flera grundskoleelever som får modersmålsundervisning i någon av grundskolorna i Norrtälje kommun. Pristagaren beslutas och delas ut av samordnaren för finskt förvaltningsområde på rekommendation av berörda modersmålslärare i finska.

Det symboliska priset, vars syfte är att uppmärksamma studier i finska och att uppmuntra till fortsatta studier, delas ut årligen i samband med att läsåret avslutas i juni.

År 2018 fanns det två pristagare:
Viggo Sipinen, som går i årskurs 4 på Riala skola (lärare Cathrin Peaker).
Thea Packalén på åk 8 i Långsjöskolan i Rimbo (lärare Anne Vättö).
Gratulationer!

 

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.