Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Suomen kielen hallintoalue - Finskt förvaltningsområde

Norrtäljen kunta sijaitsee Tukholman pohjoispuolella ja kattaa kolmasosan Tukholman läänistä.

sverigefinska flaggan

Suomen kielen hallintoalue

Norrtäljen kunta sijaitsee Tukholman pohjoispuolella ja kattaa kolmasosan Tukholman läänistä. 62 000 asukkaan kunnasta löytyy niin taajamia, maaseutua kuin saaristoakin.

Norrtälje kuuluu vuodesta 2012 alkaen suomen kielen hallintoalueeseen. Se tarkoittaa, että ruotsinsuomalaisilla on kunnassa vähemmistölain mukaisia erityisoikeuksia.

Näihin oikeuksiin kuuluu muun muassa, että:

 • Sinulla on oikeus käyttää suomea asioidessasi suullisesti tai kirjallisesti kunnan kanssa. Saadaksesi suomenkielistä palvelua, soita kunnan kontaktikeskukseen 0176-710 00 ja valitse numero 2. Voit myös lähettää meille sähköpostia suomeksi osoitteeseen kontaktcenter@norrtalje.se.
 • Sinulla on oikeus saada lapsellesi esikoulutoimintaa kokonaan tai osittain suomeksi. Lisätietoja esikoulusivulta http://www.norrtalje.se/esikoulu
 • Vähemmistökielisenä oppilaana sinulla on oikeus saada äidinkielenopetusta vaikka ei puhuisikaan suomea kotona. 2015 lähtien sinulla ei tarvitse olla kansallisen vähemmistökielen perustietoja. Äidinkielen opetuksen hakulomake.
 • Sinulla on oikeus saada vanhusten hoitopalveluja kokonaan tai osittain suomeksi, jos sinulla on kotiapuun oikeuttava päätös, tai peruskotisairaanhoidon tai kotikuntouttamisen todettu tarve. Sinulla on oikeus suomenkieliseen henkilökuntaan jos saat paikan hoito- ja hoivaasumisessa, joko Norrtäljessä tai toisessa kunnassa.
 • Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa sinua koskeviin asioihin.
 • Ruotsinsuomalaista kulttuuria täytyy edistää ja kehittää eri tapahtumien, kuten musiikin, teatterin ja taiteen kautta.

Finskt förvaltningsområde

Norrtälje kommun ligger norr om Stockholm och täcker en tredjedel av ytan i Stockholms län. I kommunen med över 62 000 invånare finns både tätorter, landsbygd och skärgård.

Sedan 2012 ingår Norrtälje i finskt förvaltningsområde. Det innebär att sverigefinnar i kommunen har särskilda rättigheter enligt minoritetslagen. 

Från den 1 januari 2019 revideras lagen så att rättigheter och skyldigheter stärks ytterligare. Kommunerna blir då t.ex. skyldiga att anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete och dessa ska på begäran kunna lämnas ut till den myndighet som har uppföljningsansvar för lagen. Lagändringen förstärker även rättigheterna till äldreomsorg och förskola på minoritetsspråken inom förvaltningsområdena. Nya ändringar träder i kraft inom socialtjänstlagen, skollagen och språklagen. Läs mer Lag (2009:724) om nationella minoriteter


I dessa rättigheter ingår det bland annat att:

 • Du har rätt att använda finska i dina muntliga och skriftiga kontakter med kommunen. För att få service på finska, ring kontaktcentret 0176-710 00 och välj knappvalet 2. Du kan också mejla oss till adressen kontaktcenter@norrtalje.se på finska.
 • Du har rätt att få förskoleverksamhet till ditt barn helt eller delvis på finska. Läs mer på förskolesidan.
 • Du som är elev med minoritetsspråk har rätt till modersmålsundervisning på finska även om du inte talar finska hemma. Från 2015 behöver du inte längre ha grundläggande kunskaper i nationella minoritetsspråk. Blanketten för att söka modersmålsundervisning i dessa språk.
 • Du har rätt till äldreomsorg helt eller delvis på finska, om du har ett biståndsbeslut om hemtjänst eller ett bedömt behov av basal hemsjukvård eller hemrehabilitering. Du har även rätt till finskspråkig personal om du har fått plats på ett vård- och omsorgsboende antingen i Norrtälje eller i en annan kommun.
 • Du har möjlighet till inflytande i frågor som rör dig.
 • Den sverigefinska kulturen ska främjas och utvecklas genom olika evenemang inom till exempel musik, teater och konst.

Noteringar samrådsmöten

Datum för kommande samrådsmöten

Noteringar samrådsmöte 10 september 2019

Noteringar samrådsmöte 12 juni 2019

Noteringar samrådsmöte 23 april 2019

Noteringar samrådsmöte 7 februari 2019

Noteringar samrådsmöte 22 november 2018

Noteringar samrådsmöte 20 september 2018

Du är välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter om du har frågor om förvaltningsområdet, kontaktcenter@norrtalje.se, 0176-71000

Läs mer om minoritetslagen på svenska

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.