Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vanhustenhuolto – Äldreomsorg

Norrtäljen kunta tarjoaa tällä hetkellä vanhustenhuoltoa suomeksi niissä asuinyksiköissä ja vanhusten hoitoa harjoittavissa yrityksissä joissa jo on suomenkielistä henkilökuntaa. • Idag kan Norrtälje kommun erbjuda äldreomsorg på finska på de boendeenheter och hos de vårdutövare där det redan finns finskspråkig personal.

Kunnan on lain mukaan tarjottava sitä pyytävälle mahdollisuus saada vanhustenhuollossa tarjottava palvelu ja hoiva kokonaan tai osittain henkilökunnalta, joka hallitsee suomen. Norrtäljen kunta tarjoaa tällä hetkellä vanhustenhuoltoa suomeksi niissä asuinyksiköissä ja vanhusten hoitoa harjoittavissa yrityksissä joissa jo on suomenkielistä henkilökuntaa. Somaattisille asukkaille ei ole vielä asuinyksikköä, joka olisi kaksikielinen tai jossa puhuttaisiin suomea. Kansalaisjärjestöt ovat esittäneet toiveen sellaisesta ja Norrtälje hoidon ja hoivan kunnallisliitto selvittää hankkeen edellytyksiä. Norrtäljen kunnan asukkaalla on myös mahdollisuus päästä toisessa kunnassa olevaan suomenkieliseen asuinyksikköön. Ota yhteyttä avuntarpeenkäsittelijään (biståndshandläggare), jotta voitte selvittää avuntarpeen suuruuden.

 Haluatko anoa

  • kotipalvelua tai turvahälytintä? Ota yhteys avuntarpeenkäsittelijäämme (biståndshandläggare).
  • kuljetuspalvelua? Ota yhteys kuljetuspalvelukäsittelijäämme (färdtjänsthandläggare).
  • valtakunnallista kuljetuspalvelua? Ota yhteys avuntarpeenkäsittelijäämme (biståndshandläggare).

Jos haluat tulkin apua asioidessasi jonkin virkailijan kanssa sinulla on oikeus siihen. Ilmoita meille tarpeesta hyvissä ajoin, jotta ehdimme tilata tulkin.
Voimme myös toivomuksesta kääntää kirjallisen kommunikaation suomeksi.

Äldreomsorg

Kommunen ska enligt lagen erbjuda den som begär det möjlighet att få hela eller delar av den service och omvårdnad som erbjuds inom ramen för äldreomsorg av personal som behärskar finska. Idag kan Norrtälje kommun erbjuda äldreomsorg på finska på de boendeenheter och hos de vårdutövare där det redan finns finskspråkig personal. Det finns ingen somatisk boendeenhet i kommunen som är tvåspråkig eller där det talas finska. Intresseorganisationer har framfört önskemål om en sådan och Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje undersöker möjligheter för detta. Kommuninvånare i Norrtälje har möjlighet att komma till en finskspråkig särskilt boende i en annan kommun. Ta kontakt med en biståndshandläggare för att utreda ditt behov av bistånd.

Vill du ansöka om

  • hemtjänst eller trygghetslarm? Kontakta våra biståndshandläggare.
  • färdtjänst? Kontakta våra färdtjänsthandläggare.
  • riksfärdtjänst? Kontakta våra biståndshandläggare.

Om du önskar att få hjälp av en tolk i dina kontakter med en tjänsteman har du rätt till det. Meddela oss i god tid så att vi hinner boka tolken.

Vi kan även på begäran översätta skriftlig kommunikation till finska.

Senast ändrad: 2020-02-10
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.