Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Norrtäljen kunta kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen Norrtälje kommun ingår i finskt förvaltningsområde

Kerromme tässä, kuinka Norrtäljen kunta toimii suomen kielen hallintoalueena. • Här beskriver vi hur Norrtälje kommun arbetar som finskt förvaltningsområde.

(Svensk text längre ned på sidan, klicka här för att komma dit)

Ruotsissa on viisi kansallista vähemmistöä: ruotsinsuomalaiset, saamelaiset, länsipohjalaiset, juutalaiset ja romanit. Kansallisia vähemmistökieliä ovat suomi, saame, meänkieli (torniolaaksonsuomi), jiddiš ja romani chib.

Kuulumme suomen kielen hallintoalueeseen

Norrtäljen kunta on yksi Ruotsin kunnista, jonka asukkaista monet ovat suomalaistaustaisia. Noin 12 % kunnan asukkaista on suomalaistaustaisia. Kunta on ollut suomen kielen hallintoalue jo vuodesta 2012, ja juuri tämän kansallisen vähemmistöryhmän parissa toimimme nykyisin kaikista aktiivisimmin.

Kuntaan saapui vuosina 1965–1980 paljon suomalaisia työvoimamuuttajia. Erityisesti vuosina 1969–1970 muutti moni suomesta Ruotsiin, kun Suomen työmarkkinat ja talous olivat kriisissä. Monet heistä päättivät muuttaa Norrtäljen kuntaan.

Toimintamme suomen kielen hallintoalueena

Norrtäljen kunnassa toimii suomen kielen hallintoalueen koordinaattori, joka auttaa meitä turvaamaan ruotsinsuomalaisten oikeuksia. Koordinaattori pitää muun muassa yhteyttä kunnan ruotsinsuomalaisiin ja toimii yhteistyössä kunnan hallintojen kanssa, jotta voisimme päästä niihin tavoitteisiin, jotka sisältyvät Norrtäljen kunnan kansallisia vähemmistöjä koskeviin tavoitteisiin ja suuntaviivoihin.

Koordinaattoria koskee myös yksi tavoitteissa ja budjetissa muotoilluista erityistehtävistä ja kehityssitoumuksista:

”Vuonna 2020 luodaan puitteet suomen kielen hallintoalueelle, joka tarjoaa kansallisille vähemmistöille mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa heitä itseään koskeviin asioihin, suojella kansallisia vähemmistökieliä ja -kulttuureja
sekä taistella syrjintää vastaan. Norrtäljen kunnassa tämä koskee etenkin suomenkielistä vähemmistöä. Pyrimme edistämään erityisesti sitä, että lapset ja nuoret voivat kehittää ja ylläpitää omaa kulttuuri-identiteettiään ja kieltään.”

Vi ingår i finskt förvaltningsområde

I Sverige finns fem nationella minoriteter: sverigefinnar, samer, tornedalingar, judar och romer. De nationella minoritetsspråken är finska, samiska, meänkieli (tornedalsfinska), jiddisch och romani chib.

Norrtälje kommun är en av de kommuner i Sverige som har många invånare med finskt bakgrund. Cirka 12% av kommunens invånare har finsk bakgrund. Kommunen är sedan 2012 ett finskt förvaltningsområde och det är den gruppen av nationella minoriteter vi arbetar aktivast med i dag.

Kommunen var ett populärt mål för arbetskraftsinvandring från Finland under åren 1965-1980. Speciellt under åren 1969-1970 valde många finländare att flytta till Sverige då arbetsmarknaden och Finlands ekonomi var i kris. Många av dessa valde att komma till Norrtälje kommun.

Så arbetar vi som en del av finskt förvaltningsområde

För att bevaka Sverigefinnarnas rättigheter har Norrtälje kommun en samordnare för finskt förvaltningsområde. Samordnaren håller bland annat kontakt med sverigefinnarna i kommunen och samverkar med kommunens förvaltningar för att nå de mål som framgår i Mål och riktlinjer för nationella minoriteter i Norrtälje kommun.

Samordnaren har ett av de i Mål och budget formulerade särskilda uppdrag och utvecklingsåtaganden:

"Under 2020 ska en struktur skapas för finskt förvaltningsområde som ger förutsättningar för nationella minoriteter att vara delaktiga och få inflytande i det som berör dem, skydda de nationella minoritetsspråken och kulturer
samt motverka diskriminering. I Norrtälje kommun berör detta främst den finsktalande minoriteten. Barnens och ungdomarnas möjlighet att utveckla och behålla en kulturell identitet samt språk ska främjas särskilt."

Senast ändrad: 2022-12-20