Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Suomenkielinen esikoulu – Finskspråkig förskola

Kunnan on vähemmistölain mukaan tarjottava lapselle huoltajan pyynnöstä paikka esikoulussa, missä koko tai osa toiminnasta on suomeksi. • Kommunen ska enligt minoritetslagen erbjuda barn vars vårdnadshavare begär det, plats i förskoleverksamhet där hela eller delar av verksamheten bedrivs på finska.

(Svensk text längre ned på sidan, klicka här för att komma dit)

Esikoulu ja suomi

Kunnan on vähemmistölain mukaan tarjottava lapselle huoltajan pyynnöstä paikka esikoulussa, missä koko tai osa toiminnasta on suomeksi. Esikoulutoiminnalla tarkoitetaan esikoulua tai muuta pedagogista toimintaa, jota tarjotaan esikoulun sijaan, esimerkiksi perhepäiväkotia.

Norrtäljen satamakaupungiosan esikoulu Vegalla on päämääränä aloittaa suomenkielinen toiminta vuoden 2019 alusta alkaen. Kaksikielistä henkilökuntaa on jo paikalla. Oletko kiinnostunut päiväkotipaikasta suomenkielisellä osastolla? Ota yhteyttä päiväkotitoiminnan johtajaan: Henrik Sundblom, puh: 0176-719 71.

Finskspråkig förskola

Kommunen ska enligt minoritetslagen erbjuda barn vars vårdnadshavare begär det, plats i förskoleverksamhet där hela eller delar av verksamheten bedrivs på finska. Med förskoleverksamhet avses förskola eller annan pedagogisk verksamhet som erbjuds i stället för förskola, till exempel familjedaghem.

I förskolan Blåklinten, som ligger i Norrtälje stads nya hamnstad, har man som målsättning att kunna erbjuda barnomsorg på finska från början av år 2019. Tvåspråkig personal finns redan på plats.

Är du intresserad av en plats på en finskspråkig förskoleavdelning? Ta kontakt med verksamhetschefen för förskolan: Henrik Sundblom, tel: 0176-719 71.

Senast ändrad: 2022-11-07
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.