Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Asunnon mukauttaminen / Bostadsanpassning

Asunnon mukauttamistuki on sinua varten, jolla on pysyvästi heikentynyt toimintakyky ja joka tarvitset muutostöitä asunnossasi pystyäksesi elämään itsenäisesti.

Tukea voidaan myöntää asunnon kiinteiden toimintojen mukauttamiseen, jotta pystyt esteettä kulkemaan ulos ja sisälle, esteettä liikkumaan asunnossasi, esteettä valmistamaan ruokaa ja peseytymään, hoitamaan hygieniasi.

Esimerkkejä asunnon mukauttamisesta ovat:

  •   Kylpyammeen poisto
  •   Kynnyksien poistaminen
  •   Valaistuksen kohentaminen
  •   Rappushissin ja automaattisten ovenavauslaitteistojen asentaminen
  •   Kulkuramppien ja tukitankojen asentaminen

Kenelle tukea myönnetään?

Tukea myönnetään sinulle, jolla on pysyvä heikentynyt toimintakyky, minkä vuoksi asuntosi täytyy mukauttaa. Tuki ei ole tulosidonnainen.

Kuinka tätä tukea haetaan?

Mukauttamistukea anotaan täyttämällä ja lähettämällä hakulomake Norrtäljen Hoiva ja hoitotyön Kuntaliittoon. Liitä hakemukseen työterapeutin, lääkärin tai muun asiantuntijan kirjoittama todistus josta ilmenee mukauttamistyön tarpeellisuus toimintakykyysi perustuen.

Här hittar du ansökningsblanketten och mer information om hur du ansöker.

Klikkaa lenkkiä niin löydät hakemuksen ja lisätietoja kuinka haet.

Lisätietoja saadaksesi ota yhteyttä tarpeenarvioitsijaan.

Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidraget är till för dig med en bestående funktionsnedsättning och som behöver förändra din bostad för att kunna leva ett självständigt liv.

Bidraget kan ges för anpassning av bostadens fasta funktioner för att du ska klara av att ta dig in och ut ur bostaden, förflytta dig inom bostaden, laga mat och sköta din hygien.

Exempel på anpassningar är:

  •     Borttagning av badkar
  •     Borttagning av trösklar
  •     Förbättring av belysning
  •     Istallation av trapphiss eller automatiska dörröppnare
  •     Montering av ramper och ledstänger

Vem kan få bidraget?

Bidrag lämnas till dig med bestående funktionsnedsättning som gör att din bostad måste anpassas. Bidraget är inte inkomstprövat.

Hur ansöker jag om bostadsanpassning?

Du ansöker om bostadsanpassning genom att fylla i och skicka in en ansökningsblankett till Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje. Med ansökan ska du bifoga ett intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig som intygar att åtgärden är nödvändig med hänsyn till din funktionsnedsättning.

Här hittar du ansökningsblanketten och mer information om hur du ansöker.

Vill du veta mer om bostadsanpassningsbidrag kontakta en handläggare.

 

Senast ändrad: 2020-02-07
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.