Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Palvelu ja tukiasuminen – Äldreboenden

Ikääntyneille ihmisille on tarjolla kahdenlaisia asumisvaihtoehtoja Norrtäljen kunnassa. Norrtäljen hoito ja hoiva alan kuntaliitto vastaa palvelu- ja tukiasuntojen sekä tuetun lyhytaikaisasumisen tarjonnasta ikääntyneille. • I Norrtälje kommun finns det två former av boenden som kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje kommun ansvarar för: Äldreboenden och korttidsvistelse.

(Svensk text längre ned på sidan, klicka här för att komma dit)

Palvelu- ja tukiasunnot ovat heitä varten, joiden tuen ja hoivan tarve arjessa on niin suuri, etteivät enää tule toimeen omassa kodissaan kotipalvelun avulla. Silloin voi hakea palvelu- ja tukiasuntoa. Palvelu- ja tukiasuntoloissa on henkilökuntaa vuorokauden ympäri. Henkilökunta auttaa mm. hygienian hoidossa, lääkkeiden annostelussa jne.

Osa palvelu- ja tukiasuntoloista on tarkoitettu erityisesti dementiaan sairastuneiden hoitoon. Näissä asuntoloissa on terveys- ja hoitoalan henkilökuntaa vuorokauden ympäri antamassa tukea ja hoivaa.

Läs mer om demenssjukdom.  

Klikkaa edellä olevaa lenkkiä ja lue lisää dementiasairaudesta.

Kun palvelu- ja tukiasuntolapaikkaa hakeva henkilö saa myönteisen päätöksen tarpeen määrittäjältä on Norrtäljen hoito ja hoiva alan kuntaliitolla velvollisuus tarjota asuntolapaikkaa kolmen (3) kuukauden aikana. Myönteinen päätös paikasta ei aina tarkoita tiettyä paikkaa jossain tietyssä asuntolassa vaan se on myönteinen päätös paikasta.

Palvelu- ja tukiasuminen Norrtäljen kunnassa

Myönteisen tukipäätöksen saatuasi sinulla on mahdollisuus valita mieleisesi palvelu- ja tukiasuntola, jos kyseinen paikka tarjoaa juuri sinun tarvitsemaasi tukea ja hoitoa.

Här kan du läsa om alla äldreboenden i Norrtälje kommun.

Klikkaa edellä olevaa lenkkiä lue lisää tarjolla olevista vaihtoehdoista.

Palvelu- ja tukiasumisen asumiskustannukset

Asumiskustannukset koostuvat kolmesta osasta: Asunnon vuokrasta, hoito ja hoiva kustannuksista sekä ruokakustannuksista. Vuokran määrittää asunnon koko. Hoito ja hoiva maksut ovat (vuonna 2019) korkeintaan 2 089 kr/kk. Ruokailumaksu 3 240 kr/kk.

Här kan du läsa mer om avgiftsnivåerna för 2019.

Klikkaa edellä olevaa lenkkiä ja lue lisää vuoden 2019 hinnoittelusta.

Tuettu lyhytaikaisasuminen

Tuettu lyhytaikaisasuminen on väliaikaista asumista ryhmäasunnossa, jossa on henkilökuntaa ympäri vuorokauden. Tämä tukimuoto on tarkoitettu sinulle, jolla on suuri hoivan ja tuen tarve. Hoivan ja tuen tarpeesi tulee olla niin suuri, ettet tule toimeen kotipalvelun avulla vaan tarvitset hoitohenkilökunnan tukea vuorokauden ympäri.

Tuettua lyhytaikaisasumista myönnetään esimerkiksi sairaalassa olon jälkeen, väliaikaisen toimintakyvyn heikkenemisen vuoksi tai tukena hoitavalle läheiselle.

Tuetun lyhytaikaisasumisen kustannuksia

Vuorotteluasumisen maksu (vuonna 2019) on 178 kr vuorokaudessa. (jakautuu hoitomaksuun 70 kr ja ruokamaksuun 108 kr) 

Läs mer om hur du ansöker om plats på äldreboende eller korttidsvistelse.

Klikkaa edellä olevaa lenkkiä ja lue kuinka haet paikkaa palvelu ja tukiasuntoloista tai tuettua lyhytaikaisasumista.

Lyhytaikaisasuntolat Norrtäljen kunnasssa

Kristinero
Regi: TioHundra AB
Paikkoja: 5
Osoite: Gottstavägen 17, Hallstavik
Telefon: 0175 430 342
Läs mer om Kristinero. Lue lisää,klikkaa sinistä lenkkiä.

Sjöglimten
Regi: TioHundra AB
Paikkoja: 31
Osoite: Hamnvägen 12, Norrtälje
Telefon: 0176 32 74 11
Läs mer om Sjöglimten.  Lue lisää, klikkaa sinistä lenkkia.

Palvelutalo / turvattu asuminen

Norrtäljen kunnassa on yksi tämän kaltainen asuntola. Asuntola sijaitsee Älmstassa. Asuntola toimii kollektiivisen yhteisomistuksen periaatteella. Norrtäljen hoito ja hoiva alan kuntaliitto ei vastaa tästä toiminnasta.

För mer information kontakta Förenade Solhem.Lue lisää, klikkaa sinistä lenkkiä.

 

Äldreboenden

I Norrtälje kommun finns det två former av boenden som kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje kommun ansvarar för: Äldreboenden och korttidsvistelse.

Äldreboende är till för dig som har ett omfattande behov av stöd och omsorg som inte längre kan tillgodoses i hemmet. Då kan du ansöka om att få bo på ett äldreboende. På boendet finns det personal dygnet runt. De hjälper dig med hygien, medicinering med mera. Äldreboende kallas också särskilt boende. Vissa äldreboenden har inriktning demenssjukdom. De boendena riktar sig till äldre med demenssjukdom. Där ges stöd och omvårdnad dygnet runt.

Läs mer om demenssjukdom.

När en person beviljats en plats på ett äldreboende (särskilt boende) har kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje skyldighet att tillhandahålla en sådan bostad inom tre månader. Biståndsbeslutet avser plats på äldreboende (särskilt boende) och inte plats på ett visst äldreboende (särskilt boende).

Äldreboenden i Norrtälje kommun

Du som har ett biståndsbeslut om en plats på ett äldreboende (särskilt boende) kan själv välja vilket boende du vill bo på, förutsatt att boende kan tillgodose de specifika behov du har.

Här kan du läsa om alla äldreboenden i Norrtälje kommun.

Kostnad för äldreboende

Avgiften för gruppboende består av tre delar: hyra för lägenheten, vård och omsorgsavgift samt måltider. Hyran för lägenheten beror på storleken. Vård och omsorgsavgiften är max på 2 089 kr. Avgiften för måltider är 3 240 kr i månaden under 2019.

Här kan du läsa mer om avgiftsnivåerna för 2019.

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse är ett tillfälligt boende där det finns personal dygnet runt. En tillfällig vistelse på ett korttidsboende ritar sig till dig som är äldre och har ett omfattande behov av vård och omsorg. Ditt behov av vård och omsorg ska vara så omfattande. Dina nuvarande hemtjänstinsatser är inte tillräckliga utifrån dina behov och du har ett behov av närhet till personal dygnet runt.

Korttidsvistelse beviljas till exempel efter en sjukhusvistelse, vid tillfällig funktionsnedsättning eller avlastning som stöd för anhörig.

Kostnad för korttidsvistelse på korttidsboende

Avgiften 2019 för tillfällig vistelse på ett korttidsboende är 178 kronor per dygn (fördelat på omvårdnad 70 kronor och mat 108 kronor).

Läs mer om hur du ansöker om plats på äldreboende eller korttidsvistelse.

Korttidsboenden i Norrtälje kommun

Kristinero
Regi: TioHundra AB
Antal platser: 5
Besöksadress: Gottstavägen 17, Hallstavik
Telefon: 0175 430 342
Läs mer om Kristinero.

Sjöglimten 
Regi: TioHundra AB
Antal platser: 23
Besöksadress: Hamnvägen 12, Norrtälje
Telefon: 0176 32 74 11
Läs mer om Sjöglimten.

Trygghetsboende

I Norrtälje kommun finns det ett trygghetsboende. Det ligger i Älmsta. Boendet bedrivs som ett kooperativ. Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje ansvarar inte för boendet. För mer information kontakta Förenade Solhem.

Senast ändrad: 2020-02-10
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.