Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Äikkäporkkana 2021 – Modersmålsmoroten 2021

Tässä vihdoinkin, vuoden 2021 Äikkäporkkanoiden saajat Norrtäljen Kunnassa! Äntligen här, Årets 2021 prismottagare för Modersmålsmorot i Norrtälje kommun!

Äikkäporkkana 

Kannustuspalkinto suomen kielen oppilaille.

Suomen kieli on eräs kansallisista vähemmistökielistämme ja sen tulevaisuus elävänä kielenä Ruotsissa on meidän lastemme ja nuortemme käsissä. Kielen revitalisoinnin kannalta on tärkeää, että ne jotka jo lukevat suomea jatkavat opintojaan ja että yhä useampi alkaa opiskella suomen kieltä.

Palkinnon saamisen kriteerinä on, että palkinnonsaaja on osoittanut suurta mielenkiintoa suomen kielen opintoja kohtaan ja on edistynyt huomattavasti aineessa.

Palkinnon voi saada yksi tai useampi peruskoulun oppilas, joka saa äidinkielen opetusta jossakin Norrtäljen kunnan alueella olevassa peruskoulussa. Palkinnon päättää ja jakaa suomen kielen hallintoalueen koordinoija suomen kielen äidinkielen opettajien suosituksen perusteella.

Finska Modersmålsmoroten

Ett uppmuntranspris för elever i finska.

Finska är ett av våra nationella minoritetsspråk och dess framtid som levande språk i Sverige ligger i händerna av våra barn och unga. För att revitalisera språket är det viktigt att de som redan läser finska fortsätter med sina studier och att flera börjar läsa finska som modersmål.

Kriterierna för att få priset är att pristagaren har visat stort intresse för sina studier i finska och har gjort stora framsteg i ämnet. Pristagaren beslutas och delas ut av samordnaren för finskt förvaltningsområde på rekommendation av berörda modersmålslärare i finska.

Äikkäporkkanat vuodelle 2021 on jaettu!

Äikkäporkkana on kannustuspalkinto suomen kieltä opiskeleville oppilaille. Suomen kielihän on yksi kansallisista vähemmistökielistämme ja sen tulevaisuus elävänä kielenä Ruotsissa on meidän lastemme ja nuortemme käsissä. Kielen elvyttämisen ja säilyttämisen kannalta on tärkeää, että ne jotka jo lukevat suomea jatkaisivat opintojaan ja että yhä useampi alkaisi opiskella suomen kieltä.

Palkinnon saamisen kriteerinä on, että palkinnonsaaja on osoittanut suurta mielenkiintoa suomen kielen opintoja kohtaan ja on edistynyt huomattavasti aineessa. Palkinnon voi saada yksi tai useampi peruskoulun oppilas, joka saa äidinkielen opetusta jossakin Norrtäljen kunnan alueella olevassa peruskoulussa. Palkinnon päättää ja jakaa suomen kielen hallintoalueen koordinoija suomen kielen äidinkielen opettajien suosituksien perusteella.

Tänä vuonna palkinnon sai neljä ahkeraa oppilasta. Onnea teille kaikille!

Suuret kiitokset myös meidän fantastisille äidinkielen opettajille ja pedagogeille! 

Modersmålsmorötterna för 2021 har delats ut!

Modersmålsmorötterna delas ut som uppmuntran för studenter som studerar finska som modersmål. Finska är trots allt ett av våra nationella minoritetsspråk och dess framtid som levande språk i Sverige ligger i våra barns och ungdomars händer. Ur synvinkeln för att återuppliva och bevara språket är det viktigt att de som redan läser finska fortsätter sina studier och att fler och fler börjar studera finska.

Kriteriet för att ta emot priset är att mottagaren har visat stort intresse för att studera finska och gjort stora framsteg i ämnet. Priset kan delas ut till en eller flera grundskolelever som får modersmålsundervisning i en grundskola i Norrtälje kommun. Priset delas ut av samordnaren för finskt förvaltningsområde i Norrtälje kommun utifrån rekommendationerna från modersmålslärarna på finska.

I år gick utmärkelsen till fyra hårt arbetande studenter.

Grattis till er alla!

Stort tack även till våra fantastiska modersmålslärare och pedagoger.

imageg336i.png

Emilia Carlqvist åk 4 Skederids skola

blobid0.jpg

Edwin Abrahamsson åk 4 Hallsta skola

blobid1.jpg

Ludwig Abrahamsson åk 4 Hallsta skola

Emil Heikkilä åk 9 Montessoriskola

Till Fakta om Norrtälje kommun
Senast ändrad: 2020-09-07
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.