Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Äikkäporkkana 2022 – Modersmålsmoroten 2022

Tässä vihdoinkin, vuoden 2022 Äikkäporkkanoiden saajat Norrtäljen Kunnassa! Äntligen här, Årets 2022 prismottagare för Modersmålsmorot i Norrtälje kommun!

Sam Grandell delar ut modersmålsmoroten till Oskar Taipale

Äikkäporkkana 

Kannustuspalkinto suomen kielen oppilaille.

Suomen kieli on eräs kansallisista vähemmistökielistämme ja sen tulevaisuus elävänä kielenä Ruotsissa on meidän lastemme ja nuortemme käsissä. Kielen revitalisoinnin kannalta on tärkeää, että ne jotka jo lukevat suomea jatkavat opintojaan ja että yhä useampi alkaa opiskella suomen kieltä.

Palkinnon saamisen kriteerinä on, että palkinnonsaaja on osoittanut suurta mielenkiintoa suomen kielen opintoja kohtaan ja on edistynyt huomattavasti aineessa.

Palkinnon voi saada yksi tai useampi peruskoulun oppilas, joka saa äidinkielen opetusta jossakin Norrtäljen kunnan alueella olevassa peruskoulussa. Palkinnon päättää ja jakaa suomen kielen hallintoalueen koordinoija suomen kielen äidinkielen opettajien suosituksen perusteella.

Finska Modersmålsmoroten

Ett uppmuntranspris för elever i finska.

Finska är ett av våra nationella minoritetsspråk och dess framtid som levande språk i Sverige ligger i händerna av våra barn och unga. För att revitalisera språket är det viktigt att de som redan läser finska fortsätter med sina studier och att flera börjar läsa finska som modersmål.

Kriterierna för att få priset är att pristagaren har visat stort intresse för sina studier i finska och har gjort stora framsteg i ämnet. Pristagaren beslutas och delas ut av samordnaren för finskt förvaltningsområde på rekommendation av berörda modersmålslärare i finska.

Vuoden 2022 Äikkäporkkanat on nyt jaettu

Nyt on selvillä, ketkä kaksi Norrtäljen kunnan oppilasta saivat Äikkäporkkanat vuonna 2022. Onnittelut Hannah Sarasteelle ja Oskar Taipaleelle, jotka kumpikin palkittiin diplomein. He saivat myös hienot kynät ja lahjakortit Norrtäljen kirjakauppaan.

Äikkäporkkana on kannustuspalkinto suomen kieltä äidinkielenä opiskeleville oppilaille. Palkinto jaetaan vuosittain yhdelle tai useammalle opiskelijalle, jotka saavat äidinkielen opetusta Norrtäljen kunnan kouluissa. Opiskelijan on täytynyt osoittaa suurta kiinnostusta suomen kielen opiskeluun ja, että hän on edistynyt aineessa paljon.

Tänä vuonna palkinto myönnettiin kahdelle opiskelijalle. Hannah Saraste, 9 luokka, Wigulfskolan ja Oskar Taipale, EE02, Rodengymnasiet.

– Sekä Hanna että Oskar ovat tärkeitä esikuvia muille suomentaustaisille oppilaille. Heillä on selkeä halu ja tavoite suomen kielen opiskelussa. Hannah haluaa pystyä puhumaan suomea vanhempien sukulaistensa kanssa ja Oskarilla on aito kiinnostus liittyen suomen kieleen ja kulttuuriin, sanoo Norrtäljen kunnan suomen kielen hallintoalueen koordinaattori Sam Grandell.

Palkinnon vuosittain saavan henkilön päättää Norrtäljen kunnan suomen kielen hallintoalueen koordinaattori asianomaisten äidinkielenopettajien suosituksesta.

Äikkäporkkanan tarkoitus

Syy, miksi Norrtäljen kunta jakaa Äikkäporkkanat, on kannustaa suomea äidinkielenä opiskelevia opiskelijoita. Koska suomen kieli on yksi kansallisista vähemmistökielistämme, on tärkeää pitää se elävänä Ruotsissa. Kielen säilyminen on lasten ja nuorten käsissä ja siksi on tärkeää, että suomea koulussa jo lukeneet jatkavat sitä ja, että useammat alkaisivat opiskelemaan suomea.

Vuoden 2022 palkinnon saajat ovat

Hannah Saraste, 9b, Wigulfskolan

Hannah’lla on selkeä tavoite – hän haluaisi osata puhua suomea sukulaistensa kanssa. Tämän tavoitteen myötä 6-luokkalainen Hannah saapui ensimmäiselle suomenkielen tunnille ja on sen jälkeen pyrkinyt oppimaan aina enemmän ja enemmän. Hannah on erinomainen esikuva toisille suomen kieltä opiskeleville. Tahdomme huomioida ja palkita hänen yritteliäisyyttään ja fantastista antautumista.

Onnittelut, Hannah. Älä koskaan luovuta tavoitteistasi. Ole itsestäsi ylpeä!

Oskar Taipale Rodengymnasiet EE20

Oskar on erittäin kiinnostunut suomen kielestä sekä suomen kulttuurista.
Hän on näyttänyt, että halulla ja itsepäisyydellä voi päästä hyvin pitkälle.
Oskarilla on hyvät tulokset ja hän on edistynyt hyvin kouluvuoden aikana.
Hän ansaitsee sen tähden tämän palkinnon.
Oskar suhtautuu aina myönteisesti ja ottaa uusia haasteita vastaan avoimin mielin.

Sinä olet esikuva kaikille, jotka haluavat oppia uuden kielen ja kannustat sen oppimista. Olet utelias ja haluat oppia uutta koko ajan. Otat vastuuta ja hyvällä asenteellasi olet pystynyt kehittämään kielitaitoasi. Oikein paljon onnea Oskar, hyvin tehty!

Oskar Taipale tilldelas modersmålsmoroten 2022

Modersmålsmorötterna för 2022 har delats ut

Nu är det klart vilka två elever i Norrtälje kommun som tilldelas Modersmålsmoroten 2022. Grattis säger vi till Hannah Saraste och Oskar Taipale som tilldelas varsitt diplom och presentkort på Norrtälje bokhandel.

Modersmålsmoroten är ett uppmuntranspris för elever i finska. Det delas ut årligen till en eller flera elever som får modersmålsundervisning på en skola i Norrtälje kommun. Eleven ska ha visat stort intresse för sina studier i finska och ha gjort stora framsteg i ämnet.

I år tilldelades priset till två elever. Hannah Saraste, årskurs 9 på Wigulfskolan och Oskar Taipale, EE02 på Rodengymnasiet.

– Både Hannah och Oskar är viktiga förebilder för andra finska elever. De har ett tydlig driv och mål med sina finska studier. Hannah vill kunna prata finska med sina äldre släktingar och Oskar har ett genuint intresse för det finska språket och finska kulturen, säger Sam Grandell, samordnare finskt förvaltningsområde.

Vem som tilldelas priset varje år beslutas av Norrtälje kommuns samordnare för finskt förvaltningsområde på rekommendation av berörda modersmålslärare.

Syftet med Modersmålsmoroten

Anledningen till att Norrtälje kommun delar ut modersmålsmoroten är för att uppmuntra elever som läser modersmålsundervisning på finska. Eftersom finska är ett av våra nationella minoritetsspråk är det viktigt att hålla det levande i Sverige. Det ligger i händerna på barn och unga och därför är det viktigt att de som redan läser finska i skolan fortsätter med det och att flera börjar läsa finska som modersmål.

Nomineringar:

Hannah Saraste, årskurs 9 Wigulfskolan

Hannah har ett tydligt mål - hon vill kunna prata på finska med sina släktingar. Med den målsättningen kom hon in till sin första finskalektion i åk6 och har sedan dess strävat efter att lära sig mer och mer. Hannah är en förebild till andra finskaelever och vi vill uppmärksamma och belöna hennes ambition och fantastiska engagemang.

Grattis till utmärkelsen, Hannah. Fortsätt sträva framåt och ge inte upp förrän du är stolt över dig själv!

Oskar Taipale, EE02, Rodengymnasiet

Oskar har ett enormt intresse för det finska språket och den finska kulturen. Han har visat att med vilja och envishet så kan man komma väldigt långt. Han levererar med mycket goda resultat och han har gjort stora framsteg under det senaste året och är därför väl värd denna utmärkelse.
Han är alltid positivt inställd och tar emot nya utmaningar med ett öppet sinne.
Oskar, du är en förebild för alla som vill lära sig ett nytt språk och du brinner verkligen för det som är finskt.

Du är nyfiken och ivrig att lära dig mer och mer hela tiden. Du är ansvarsfull och din positiva inställning har pushat dig att komma långt i din språkutveckling.
Stort grattis, mycket bra jobbat Oskar!

Till Fakta om Norrtälje kommun
Senast ändrad: 2022-09-22
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.