Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Äikkäporkkana 2020 – Modersmålsmoroten 2020

Tässä vihdoinkin, vuoden 2020 Äikkäporkkanoiden saajat Norrtäljen Kunnassa! Äntligen här, Årets 2020 prismottagare för Modersmålsmorot i Norrtälje kommun!

Äikkäporkkana 

Kannustuspalkinto suomen kielen oppilaille.

Suomen kieli on eräs kansallisista vähemmistökielistämme ja sen tulevaisuus elävänä kielenä Ruotsissa on meidän lastemme ja nuortemme käsissä. Kielen revitalisoinnin kannalta on tärkeää, että ne jotka jo lukevat suomea jatkavat opintojaan ja että yhä useampi alkaa opiskella suomen kieltä.

Palkinnon saamisen kriteerinä on, että palkinnonsaaja on osoittanut suurta mielenkiintoa suomen kielen opintoja kohtaan ja on edistynyt huomattavasti aineessa.

Palkinnon voi saada yksi tai useampi peruskoulun oppilas, joka saa äidinkielen opetusta jossakin Norrtäljen kunnan alueella olevassa peruskoulussa. Palkinnon päättää ja jakaa suomen kielen hallintoalueen koordinoija suomen kielen äidinkielen opettajien suosituksen perusteella.

Finska Modersmålsmoroten

Ett uppmuntranspris för elever i finska.

Finska är ett av våra nationella minoritetsspråk och dess framtid som levande språk i Sverige ligger i händerna av våra barn och unga. För att revitalisera språket är det viktigt att de som redan läser finska fortsätter med sina studier och att flera börjar läsa finska som modersmål.

Kriterierna för att få priset är att pristagaren har visat stort intresse för sina studier i finska och har gjort stora framsteg i ämnet. Pristagaren beslutas och delas ut av samordnaren för finskt förvaltningsområde på rekommendation av berörda modersmålslärare i finska.

Vuoden 2020 palkinnon saajat - Prismottagarna för året 2020

Ada Eriksson, Rodenskolan

”Hän on edistynyt opinnoissaan lukuvuoden aikana hienosti ja saanut hienoja tuloksia. Hän on tunnollinen ja hän suhtautuu positiivisesti äidinkieleensä”

”Under läsåret har hon gjort fina framsteg och levererat med goda resultat. Hon är ansvarsfull och har en positiv inställning till sitt modersmål.”

Modersmålsmoroten 2020  Ada Eriksson, Rodenskolan”Under läsåret har hon gjort fina framsteg och levererat med goda resultat. Hon är ansvarsfull och har en positiv inställning till sitt modersmål.” Robert Beronius Ordförande i barn-och skolnämnden, Ada Eriksson, Sam Grandell Samordnare finskt förvaltningsområde i Norrtälje kommun

Robert Beronius Lapsi- ja koululautakunnan puheenjohtaja, Ada Eriksson, Sam Grandell Norrtäljen suomen kielen hallintoalueen koordinoija.

Robert Beronius Ordförande i barn-och skolnämnden, Ada Eriksson, Sam Grandell Samordnare finskt förvaltningsområde i Norrtälje kommun.

Embla Sipinen Petrelius, Länna skola

”Embla ymmärtää suomen kielen osaamisen tärkeyden niin yhteiskunnan kuin itsensäkin osalta. Hän on aktiivinen ja saavuttaa hyviä tuloksia sekä yrittää aina parhaansa.”

” Embla inser vikten av kunskaperna i det finska språket för samhället såsom för henne själv. Hon är engagerad, uppvisar god prestation och strävar efter att kunna nå sin fulla potential.”

Modersmålsmoroten 2020  Embla Sipinen Petrelius, Länna skola” Embla inser vikten av kunskaperna i det finska språket för samhället såsom för henne själv. Hon är engagerad, uppvisar god prestation och strävar efter att kunna nå sin fulla potential.”Robert Beronius Ordförande i barn-och skolnämnden, Embla Sipinen Petrelius, Sam Grandell Samordnare finskt förvaltningsområde i Norrtälje kommun

Robert Beronius Lapsi- ja koululautakunnan puheenjohtaja, Embla Sipinen Petrelius, Sam Grandell Norrtäljen suomen kielen hallintoalueen koordinoija.

Robert Beronius Ordförande i barn-och skolnämnden, Ada Eriksson, Sam Grandell Samordnare finskt förvaltningsområde i Norrtälje kommun.

Simon Rotko, Hallsta skola

”Simon on hieno esimerkki siitä, kun kotona on ymmärretty, kuinka tärkeätä on pitää kiinni suomen kielestä kun tilaisuus siihen on olemassa. Simon puhuu sujuvaa suomea ja käyttää kieltä päivittäin.”

”Simon är ett fint exempel på, då man insett vikten av att hålla fast vid finska språket hemma, när den möjligheten finns. Simon kan flytande finska och använder språket dagligen.”

Modersmålsmoroten 2020 Simon Rotko Simon Rotko, Hallsta skola ”Simon är ett fint exempel på, då man insett vikten av att hålla fast vid finska språket hemma, när den möjligheten finns. Simon kan flytande finska och använder språket dagligen.

Simon Rotko

Onnea teille kaikille!

Suuret kiitokset myös meidän fantastisille äidinkielen opettajille ja pedagogeille!

Grattis till er alla!

Stort tack även till våra fantastiska modersmålslärare och pedagoger.

Cathrin Peaker, Anne-Kaarina Vättö, Seija Wähä-Verkkomäki ja Tuula Ekholm.

Till Fakta om Norrtälje kommun
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.