Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Revisionsrapporter

Den kommunala revisionen är ett demokratiskt kontrollinstrument som ska granska den kommunala verksamheten. Här hittar du de senaste revisionsrapporterna för Norrtälje kommun.

De förtroendevalda revisorerna utgör ett demokratiskt kontrollinstrument som har i uppdrag från kommunfullmäktige att granska den kommunala verksamheten. Det kan exempelvis ske genom att pröva om verksamheten är ändamålsenlig och effektiv, om styrningen är tillräcklig eller att räkenskaperna är rättvisande. Prövning sker genom revisionsgranskning, vars resultat redovisas i särskild revisionsrapport. Tjänsteutlåtande skrivs av en tjänsteperson till politikerna innan de ska ta ett beslut. Det är ett förslag som bygger på faktakunskap och bedömningar.

Här hittar du revisionsrapporter för de senast genomförda revisionsgranskningarna.

Granskning av Norrtälje kommuns chefs och personalförsörjning 2018

Granskning av Norrtälje kommuns chefs- och personalförsörjning

Tjänsteutlåtande om chefs och personalförsörjningen

Beslut rörande granskningen av chefs och personalförsörjningen

Granskning av styrning investeringsprojekt 2018

Granskning av styrning investeringsprojekt

Besvarande av revisionsrapport 7 augusti 2018

Besvarande av revisionsrapport 22 augusti 2018

Granskning av intern kontroll system och rutiner 2018

Granskning av internt kontrollsystem och rutiner

Yttrande till kommunrevisionen gällande rapporten

Besvarande av revisionsrapport

Besvarande av revisionsrapport

Granskning av Norrtälje kommuns styr och ledningssystem 2018

Granskning av Norrtälje kommuns styr och ledningssystem

Tjänstutlåtande om revisionen styr och ledningssystem

Beslut rörande granskningen av styr och ledningssystemet

Granskning av tillämpning av offentlighetsprincipen 2018

Granskning av tillämpning av offentlighetsprincipen

Tjänsteutlåtande om granskningen av offentlighetsprincipen

Beslut rörande granskning av offentlighetsprincipen

Till Fakta om Norrtälje kommun
Senast ändrad: 2022-02-28
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.