Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Revisionsrapporter Norrtälje kommun

Den kommunala revisionen är ett demokratiskt kontrollinstrument som ska granska den kommunala verksamheten. Här hittar du de senaste revisionsrapporterna för Norrtälje kommun.

De förtroendevalda revisorerna utgör ett demokratiskt kontrollinstrument som har i uppdrag från kommunfullmäktige att granska den kommunala verksamheten. Det kan exempelvis ske genom att pröva om verksamheten är ändamålsenlig och effektiv, om styrningen är tillräcklig eller att räkenskaperna är rättvisande.

Prövning sker genom revisionsgranskning, vars resultat redovisas i särskild revisionsrapport. Tjänsteutlåtande skrivs av en tjänsteperson till politikerna innan de ska ta ett beslut. Det är ett förslag som bygger på faktakunskap och bedömningar.

Här hittar du revisionsrapporter för de senast genomförda revisionsgranskningarna.

Granskning av Norrtälje kommuns chefs- och personalförsörjning 2018

Granskning av styrning investeringsprojekt 2018

Granskning av internt kontrollsystem och rutiner 2018

Granskning av Norrtälje kommuns styr- och ledningssystem 2018

Granskning av tillämpning av offentlighetsprincipen 2018

Senast ändrad: 2023-02-03