Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Jubileumsfond för kommunens 50-årsfirande

Under kommunens jubileumsår stöder vi med en jubileumsfond föreningar och grupper som under 2021 anordnar aktiviteter som uppmärksammar att Norrtälje kommun fyller 50 år.

Beviljade stöd för aktiviteter jubileumsåret 2021

Med syfte att stödja aktiviteter som uppmärksammar kommunens jubileumsår 2021 har Norrtälje kommun och Roslagens Sparbanks Stiftelser samverkat och avsatt särskilda medel för aktiviteter, vilka beviljats enligt följande:

Norrtälje kommuns jubileumsfond

 • Estuna bygdegårdsförening - ”Jubileumsrevy Aldrig Tälje” - 23 tkr
 • Roslagens sjöfartsminnesförening - ”Roslagens blå band” - 6 tkr
 • Norrtälje musikkår - Två jubileumsspelningar - 25 tkr
 • OK Roslagen - ”Hitta ut” med checkpointer på sju orter - 40 tkr
 • Grisslehamns SK - ”Stigar med poängjakt” - 20 tkr
 • Finstastiftelsen - ”Birgittastig” - 50 tkr
 • Roslagens riksteaterförening - ”Eldfest för eldsjälar” - 30 tkr
 • Helmis vänner - Aktiviteter med Helmi - 47 tkr
 • Livsuniversitet Väddö - Programpunkter med tema folkhälsa - 40 tkr
 • Grisslehamns konstklubb - Konstrunda - 23 tkr
 • Grisslehamns TK - Aktivitetsdag - 10 tkr
 • Riala byalag - Anordnande av en Rialadag - 25 tkr
 • Sättra framtidsgrupp - Aktiviteter inkl. boule med mera - 15 tkr
 • Rurik - Anordnade av bouledagar - 6 tkr
 • BUS (Blidö utveckling i samverkan) - Jubileumsskrift med mera - 40 tkr
 • Blidö badhusförening - Uppsättning av löpsedelshållare - 5 tkr
 • Väddö utveckling ekonomisk förening - Aktivitetspark i Älmsta - 50 tkr
 • Kalevala - Firardagar på Färsna 18-19 september - 50 tkr
 • Bergshamra Bygdegårdsförening - Informationsinsatser - 10 tkr

 

Från sparbanksstiftelsen

 • Teater MO - ”Jag var en gång” - 50 tkr
 • Skebobruks Museiförening - ”Projekt Barnvallen” - 50 tkr
 • Norrtälje konstförening - PoPup-utställning Norrtälje - 28 tkr
 • Susanna Ekman - Konstutställning Rånäs slott - 50 tkr
 • Väddö utveckling ekonomisk förening - Skridskobana för året-runt-bruk - 50 tkr
 • Kullehusteatern - Sommarföreställning - 50 tkr
 • Naturnära äventyr i Sverige AB - Aktivitetsserie för barn - 30 tkr
 • Roslagens Vokalensemble - Verksamhetsbidrag - 20 tkr
 • Skebobruks Kulturförening - Sommarnattens Toner - 50 tkr
 • Finstastiftelsen - ”Birgittas källa” - 35 tkr
 • Björkö-Arholma Hembygdsförening - Informationsinsatser - 10 tkr

Från både kommunens jubileumsfond och sparbanksstiftelsen

 • Björkö teater - Föreställning ”Det ska vi fira” - 90 tkr
 • Jazzmusikens vänner - Jazzfestival - 45 tkr
 • Löparklubben Roslagen - Norrtälje stadslopp - 40 tkr

Samtliga aktiviteter kommer att marknadsföras som en del av firandet av Norrtälje kommun 50 år.

Totalt har 600 000 kr funnits att dela ut till jubileumsprojekten, med som högst 50 tkr per projekt. Norrtälje kommun och sparbanksstiftelsen meddelar de sökande som fått bidrag samt informera om rutiner kring utbetalning samt redovisning med mera.

Huvudsyften gällande Norrtälje kommuns jubileumsfond

 • Jubileet ska bidra till att skapa en vi-känsla för kommuninvånarna för ökad samhörighet
 • Arbetet med jubileet ska involvera och inspirera enskilda och föreningar till aktiviteter och arbeten som  är öppna för (hela) kommunens invånare.
 • Delge kommuninvånarna (och knyta an till) kommunens historia.
 • Aktiviteter som vänder sig till och för ungdomar ska särskilt uppmuntras.
 • Att vara kommuninvånare är att vara en del av ett demokratiskt sammanhang.
 • Trygghetsåtgärder och trygghetsfrågor ska särskilt lyftas fram och uppmuntras.
 • Bidra till ökad Folkhälsa.
 • Bidra till ökad social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.
 • Bidra till inkludering, jämlikhet, jämställdhet och mångfald.

Delmål

 • Koppling till Roslagens sparbanks vision samt riktlinjer för samhällsansvar, hållbarhet och miljö.
 • Kopplingar till kommunens program med tillhörande handlingsplan för hur landsbygden och skärgården ska stöttas och utvecklas.
 • Uppmärksamma (och ta till vara) kommunen som organisation.
 • Uppmuntra och stimulera samverkan och samarbete.
 • Uppmuntra och stötta föreningslivet.
 • Ta till vara, uppmuntra och inspirera till kreativitet.
 • Geografisk spridning av arbeten, aktiviteter och åtgärder.
 • Uppmärksamma kommunens natur- och kulturmiljöer.
 • Jubileumsåret ska vara en del av marknadsföringen av Norrtälje kommun såväl som geografiskt område och organisation. En kommun med framtidstro, där man vågar och kan utvecklas.

Kriterier för utdelande av bidrag

 • Minst 4 huvudsyften och minst 4 delmål ska uppfyllas för respektive aktivitet.
 • För aktiviteter som har till syfte att utveckla en plats eller bygd ska det påvisas tillgänglighet för hela kommunen.

 

Parallellt med kommunens jubileumsfond har Roslagens Sparbanks Stiftelse en fond för aktiviteter som uppmärksammar kommunens 50-årsjubileum. Läs mer om fonden och även hur du söker andra bidrag från stiftelsen här:

Roslagens Sparbanks Stiftelses projekt- och aktivitetsbidrag

Vid frågor

Du hittar kontaktuppgifter här.

Till Fakta om Norrtälje kommun
Senast ändrad: 2020-10-16
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.