Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Jubileumsfond för kommunens 50-årsfirande

Ska din förening/grupp under 2021 anordna en aktivitet som uppmärksammar att Norrtälje kommun fyller 50 år? Sök medel från jubileumsfonden! Högsta beloppet som kan beviljas per aktivitet är 50 000 kronor. Sista ansökningsdag är 31 januari 2021.

Jubileumsfonden kan sökas för aktiviteter som dels uppmärksammar att Norrtälje kommun fyller 50 år samt uppfyller vissa kriterier och villkor. Totalt finns det 600 000 kronor i fonden och det högsta beloppet en aktivitet kan få är 50 000 kronor.  

Ansökningsperiod startade i november 2020 och sista ansökningsdag är den 31 januari 2021. Beslut om vilka projket som får bidrag fattas senast fredagen den 26 februari. Besked till sökande meddelas senast den 5 mars.

Klicka här för att komma till ansökan för jubileumsfonden.

Kriterier och villkor

 • Minst 4 huvudsyften och minst 4 delmål ska uppfyllas för respektive aktivitet
 • För aktiviteter som har till syfte att utveckla en plats eller bygd ska det påvisas tillgänglighet för hela kommunen

Huvudsyften

 • Jubileet ska bidra till att skapa en vi-känsla för kommuninvånarna för ökad samhörighet
 • Arbetet med jubileet ska involvera och inspirera enskilda och föreningar till aktiviteter och arbeten som är öppna för hela kommunens invånare
 • Delge kommuninvånarna och knyta an till kommunens historia
 • Aktiviteter som vänder sig till och för ungdomar ska särskilt uppmuntras
 • Att vara kommuninvånare är att vara en del av ett demokratiskt sammanhang
 • Trygghetsåtgärder och trygghetsfrågor ska särskilt lyftas fram och uppmuntras
 • Bidra till ökad folkhälsa
 • Bidra till ökad social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet
 • Bidra till inkludering, jämlikhet och mångfald

Delmål

 • Kopplingar till kommunens program med tillhörande handlingsplan för hur landsbygden och skärgården ska stöttas och utvecklas
  Läs om kommunens landsbygds- och skärgårdsutveckling här
 • Uppmärksamma och ta till vara på kommunen som organisation
 • Uppmuntra och stimulera samverkan och samarbete
 • Uppmuntra och stötta föreningslivet
 • Ta till vara, uppmuntra och inspirera till kreativitet
 • Geografisk spridning av arbeten, aktiviteter och åtgärder
 • Uppmärksamma kommunens natur- och kulturmiljöer
 • Jubileumsåret ska vara en del av marknadsföringen av Norrtälje kommun - en kommun med framtidstro, där man vågar och kan utvecklas

Övriga villkor

 • Maximalt kan 50 000 kronor beviljas per projekt/aktivitet
 • Annan medfinansiering är möjlig och önskvärd
 • Aktiviteten ska genomföras under år 2021. Initiativtagarna (huvudmännen) ser gärna i möjligaste mån en spridning över året
 • Utbetalning sker av Norrtälje kommun. Särskilda upprättade redovisningsvillkor ska följas
 • Vid genomförandet ska det tydligt kommuniceras att det är finansierat av fonden och dess finansiärer samt att det är en del av att uppmärksamma att kommunen fyller 50 år

Roslagens Sparbanks Stiftelse

Parallellt med kommunens jubileumsfond har Roslagens Sparbanks Stiftelse en fond för aktiviteter som uppmärksammar kommunens 50-årsjubileum. Läs mer om fonden och hur du söker bidrag från den här:

Roslagens Sparbanks Stiftelses projekt- och aktivitetsbidrag

Vid frågor

Du hittar kontaktuppgifter här.

Till Fakta om Norrtälje kommun
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.