Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Romer

Svenska romer, finska romer, resande romer och utomnordiska romer. Det romska Sverige består av olika grupper med olika dialekter och många olika kulturella uttryck och traditioner.

Olika romska grupper finns dokumenterade i Europa sedan slutet av Medeltiden. Det är oklart om man då utgjorde en folkgrupp eller var flera folkgrupper som då talade ett gemensamt språk. Tidiga historiska källor är knapphändiga, men visar ändå att man idag vet att det åtminstone sedan 1500-talet har funnits romska grupper i hela Europa.

Romska grupper har ofta levt åtskilda från varandra, i olika delar av Europa. I någon region har endast en grupp funnits och där känner man därför inte direkt till andra romska grupper. I andra regioner har flera olika grupper levt parallellt.

Den individuella självidentifikationen varierar beroende på grupp och person. Vissa romer har en stark koppling till en region eller ett land. För andra betyder geografiska platser ingenting. Istället utgår man från till exempel släkt- eller klantillhörighet. Ens egen självbenämning kan skilja sig markant från hur andra benämner en och ens romska grupp.

Romani chib

Romani har ett avlägset ursprung på den indiska subkontinenten och placeras inom den indoeuropeiska språkgruppen, som omfattar de flesta språk som historiskt talas mellan Irland och Bengalen.

Gemensamt för romani-varieteterna är vissa delar av en för indiska språk typisk flekterande grammatik och olika delar av en basvokabulär på cirka 1050 ord. Inom lingvistisk forskning är teorin att romani har utvecklats i tre stadier sedan upphovsmännen lämnade ursprungsregionen i perioden 800-1000 e.kr. De tre stadierna benämns som proto-romani, tidig romani och modern romani. Ingen dokumentation om eller på proto-romani och tidig romani finns, de båda stadierna har delvis kunnat återskapas genom väletablerade teorier och lagar för språklig utveckling med utgångsläge i modern romanis varieteter eller dialekter. Det finns inga säkra källor som avslöjar vilka upphovsmännen var eller när och varför ursprungsregionen lämnades.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med Norrtälje kommuns samordnare för nationella minoriteter? Kontakta Sam Grandell på sam.grandell@norrtalje.se

Till Fakta om Norrtälje kommun
Senast ändrad: 2022-01-11
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.