Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Regelverk och ansökan för lokal utvecklingspeng

Lokal utvecklingspeng är riktade ekonomiska medel till stöd för lokala utvecklingsgrupper, idéstöd och förstudier, lokala utvecklingsplaner och platsutveckling.

Lokal utvecklingspeng för landsbygd och skärgård ska stimulera tillkomst av lokala utvecklingsgrupper. Syftet är att förbättra dialog, delaktighet och lokal demokrati samt bättre ta till vara den utvecklingskraft som finns inom lokalt förankrat utvecklingsarbete.

Att uppmuntra ett strategiskt framtagande av lokala utvecklingsplaner samt inventera och utvärdera tidigare framtaget arbete och tydliggöra dessa planers roll.

Uppmuntra föreningars arbete med att ta till vara och utveckla orters unika förutsättningar, behov och upplevda attraktivitet samt stärkande av ortens identitet.

Syftet är att stötta åtgärder som har fastställts i lokal utvecklingsplan.

Medel för lokal utvecklingspeng

Stöd till lokala utvecklingsgrupper

Ett engångsbidrag på max 10 000 kronor kan ges till lokal utvecklingsgrupp. Bidraget ska stimulera tillkomst av nya lokala utvecklingsgrupper. Även befintliga utvecklingsgrupper kan få ett tillfälligt stöd. Det bör beskrivas tydligt hur den lokala utvecklingsgruppen representerar både kvinnor och män samt beaktar barn och ungdomars perspektiv.

Bidrag på max 10 000 kr till lokal utvecklingsgrupp kan ges som stöd för framtagande av lokal utvecklingsplan. Om förening inte bildats rekommenderas att man avtalar med annan förening om att vara betalningsmottagare. 

Bidrag till platsutveckling

Om bidraget gäller en investering ska det anges och avtal/plan bifogas som behandlar framtida ansvar för drift och underhåll samt säkerhetsaspekter. Maxbelopp för investering är 100 000 kr. Kostnader för markarbeten är inte stödberättigade. Åtgärder som angetts i lokala utvecklingsplaner prioriteras.

Idéstöd och förstudier

Bidrag till idéstöd sker enligt samma villkor som för platsutveckling ovan. Bidrag till förstudie är max 30 000 kr.

Så här söker ni lokalutvecklingspeng för landsbygd och skärgård 

Ansökan görs en gång om året, senast den 1 april innevarande år. Skicka ansökan till Kommunstyrelsen märkt den med "Utvecklingspeng".

Ansök om lokal utvecklingspeng för landsbygd

Utvecklingsmedlen för skärgården söks via Länsstyrelsen i Stockholms län. Av de 750 000 kronorna står Norrtälje kommun för en tredjedel och landstinget och länsstyrelsen för resterande två tredjedelar.

Ansökan om utvecklingspeng för skärgården 

Bra att tänka på vid ansökan 

Stor vikt läggs vid  jämställdhets- och ungdomsperspektivet när det gäller bedömning av ansökningar. Dokument som styrker firmatecknare och styrelsens sammansättning ska bifogas liksom protokollsutdrag från föreningsbeslut om att söka medel. PRV-dokument bifogas om föreningens organisationsnummer.

Endast föreningar, organisationer och lokala utvecklingsgrupper kan erhålla stöd. Ansökningar med hög grad av annan medfinansiering prioriteras. Medel kan inte sökas retroaktivt och det är möjligt att söka bidrag från mer än en kommunal instans. Sökande kan ansöka om medel för flera aktiviteter, men endast en aktivitet per ansökan.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.