Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Landsbygdsrådet

Mål och budget 2020-2022.

I handlingsplanen för Landsbygds- och skärgårdsutveckling anges att kommunen skall inrätta ett landsbygdsråd som skall vara ett forum för utbyte av information, idéer och strategier samt att det även skall anordnas ett landsbygdsforum som skall utse landsbygdsrådet.

Kommunens landsbygdsråd skall vara ett rådgivande, icke-beslutande organ och ett forum och plattform för överläggningar, samverkan och ömsesidigt kunskaps- och informationsutbyte mellan företrädare för landsbygdens bygder, intresseföreningar samt kommunens företrädare.

Genom landsbygdsrådet skapas en ökad dialog och kunskapsutbyte. Ett positivt samarbetsklimat mellan kommunen, myndigheter, organisationer och föreningar är av största vikt för att stärka landsbygdsutvecklingen.

Rådet ska främja samverkan när det gäller landsbygdsfrågor och skapa förutsättningar för att uppmärksamma, utreda och ta vara på landsbygdsperspektivet i kommunens verksamhet.

Rådet ska vara bygdernas och föreningarnas gemensamma röst i dialog med kommunföreträdare kring frågor som rör landsbygdsutveckling.

Det kan också initiera och främja nya landsbygdsutvecklingsfrågor i nämnder och förvaltningar.

Det är ett intressesammansatt organ som är knutet till kommunstyrelsen

Målet är att landsbygden ska få bättre förutsättningar för utveckling som leder till ökad tillväxt, bibehållen eller förbättrad tillgång på service och fler jobbmöjligheter.

Vid landsbyygdsrådets första möte diskuterades rådets roll och arbetssätt.

Bland övriga punkter kan nämnas att va-frågor och bredbandsfrågor särskilt belystes.

Vidare tillkännagav kommunen att år 2021 kommer kommunen att fira att kommunen fyller 50 år. Landsbygdsrådet tar med sig frågan till sina organisationer och återkommer så fort som möjligt med inspel och förslag till aktiviteter som kan stärka hela kommunen.

Landsbygden bidrar till Norrtälje kommuns 50-årsfirande

2021 firar Norrtälje kommun 50 år. Det kommer att uppmärksammas både under själva jubileumsåret men redan i år kommer firandet att tjuvstarta runt om i kommunen. Det nybildade Landsbygdsrådet får bidra i planeringen.

Landsbygdsutvecklingen är en av de prioriterade satsningarna från den politiska ledningen i Norrtälje kommun, och ett exempel på det är det nybildade Landsbygdsrådet. Den 18 februari var det dags för rådets första möte. I samband med mötet var det också dags för start av arbetet med att planera kommunens 50-årsfirande.

- 1971 bildades Norrtälje kommun genom att mindre kringliggande kommuner slogs ihop till en större organisation. Även om vi numera har en stor kommun så är fortfarande dialogen med de mindre orterna väldigt viktig för kommunen. Landsbygden är någonting som är unikt med vår kommun och som lockar människor att flytta hit, säger Anders Olander (C), kommunalråd och ordförande i Landsbygdsrådet.

-  Det är viktigt att uppmärksamma kommunens alla delar och lyfta bygdens inflytande och betydelse för hur kommunen ska utvecklas framåt. Lokaldemokratin var stark innan kommunsammanslagningen och den fortsätter att vara det, tack vare allt engagemang som finns. Under 50-årsjubileet kommer vi att fira hela kommunen och alla orter, säger kommunstyrelsens ordförande Bino Drummond (M).

Vid mötet den 18 februari bjöds deltagarna i rådet in för att delta i planeringen av Norrtälje kommuns 50-årsfirande, och målet är att firandet ska märkas i hela kommunen och att alla invånare ska få ta del av festligheterna på hemmaplan. Det är dock inte bara rådet som kommer att få bidra till planeringen; alla invånare i kommunen får bidra med önskemål och synpunkter för att lyfta 50-årsfirandet på bästa sätt.

Under våren och sommaren kommer ett program att tas fram, och firandet av demokratin kommer att tjuvstarta redan under hösten, för att sedan blomma ut under jubileumsåret 2021.

- Det är intressant se hur mycket som har hänt under 50 år. Den demografiska kartan ser delvis annorlunda ut. När kommunen bildades 1971 fanns här cirka 38 000 invånare och nu har vi 62 500 invånare, säger kommunens projektledare Torkel Andersson, som håller i planerna för jubileet.

Själva årsdagen av kommunsammanslagningen firas den 3 februari 2021, på dagen exakt 50 år efter det första fullmäktigesammanträdet. Jubileumsåret ska utgöra en plattform för att fortsatt bygga en sammanhållen kommun med stolthet, sammanhållning, gemenskap, framtidstro utifrån kommunens visioner och värdegrunder.

- Arbetet med Norrtälje kommun 50 år handlar om att planera och arrangera firandet men också om att utveckla och uppmärksamma Norrtälje kommun som organisation, säger Torkel Andersson.

För mer info, kontakta

Torkel Andersson, projektledare: torkel.andersson@norrtalje.se, 0176-711 68

Lars Lindberger, presschef: lars.lindberger@norrtalje.se, 0176-719 13

Ledamöter i landsbygdsrådet och minnesanteckningar
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.