Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Regelverk för ansökan av lokal utvecklingspeng

Den lokala utvecklingspengen är riktade ekonomiska medel till stöd för lokala utvecklingsgrupper, lokala utvecklingsplaner, platsutveckling, idéstöd och förstudier.

Lokal utvecklingspeng för landsbygd och skärgård ska:

  • stimulera tillkomst av lokala utvecklingsgrupper.
  • förbättra dialog, delaktighet och lokal demokrati samt bättre ta till vara den utvecklingskraft som finns inom lokalt förankrat utvecklingsarbete.
  • uppmuntra ett strategiskt framtagande av lokala utvecklingsplaner samt inventera och utvärdera tidigare framtaget arbete och tydliggöra dessa planers roll.
  • uppmuntra föreningars arbete med att ta till vara och utveckla orters unika förutsättningar, behov och upplevda attraktivitet samt stärkande av ortens identitet.
  • stötta åtgärder som har fastställts i lokal utvecklingsplan.

Medel som kan delas ut

Till lokala utvecklingsgrupper

Ett engångsbidrag på högst 10 000 kronor kan ges till lokal utvecklingsgrupp. Bidraget ska stimulera tillkomst av nya lokala utvecklingsgrupper. Även befintliga utvecklingsgrupper kan få ett tillfälligt stöd. Det bör beskrivas tydligt hur den lokala utvecklingsgruppen representerar både kvinnor och män samt beaktar barn och ungdomars perspektiv.

För lokal utvecklingsplan

Bidrag på högst 10 000 kr till lokal utvecklingsgrupp kan ges som stöd för framtagande av lokal utvecklingsplan. Syftet är att uppmuntra ett strategiskt framtagande av lokala utvecklingsplaner samt inventera och utvärdera tidigare framtaget arbete och tydliggöra dessa planers roll. Om förening inte bildats rekommenderas att man avtalar med annan förening om att vara betalningsmottagare.

För platsutveckling

Om bidraget gäller en investering ska det anges och avtal/plan bifogas som behandlar framtida ansvar för drift och underhåll samt säkerhetsaspekter. Högsta belopp för platsutveckling är 100 000 kr. Kostnader för markarbeten är inte stödberättigade. Åtgärder som angetts i lokala utvecklingsplaner prioriteras.

För idéstöd och förstudier

Bidrag till idéstöd sker enligt samma villkor som för platsutveckling ovan. Bidrag till förstudie är högst 30 000 kr.

Villkor för lokalutvecklingspeng för landsbygd och skärgård 

Ansökan görs en gång om året, senast den 1 april innevarande år. Ansökan görs via vår e-tjänst (länk nedan).

Stor vikt läggs vid  jämställdhets- och ungdomsperspektivet när det gäller bedömning av ansökningar. Dokument som styrker firmatecknare och styrelsens sammansättning ska bifogas liksom protokollsutdrag från föreningsbeslut om att söka medel. PRV-dokument bifogas om föreningens organisationsnummer.

Endast föreningar, organisationer och lokala utvecklingsgrupper kan erhålla stöd. Ansökningar med hög grad av annan medfinansiering prioriteras. Medel kan inte sökas retroaktivt och det är möjligt att söka bidrag från mer än en kommunal instans. Sökande kan ansöka om medel för flera aktiviteter, men endast en aktivitet per ansökan.

Gå direkt till e-tjänsten för ansökan

Senast ändrad: 2022-02-17
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.