Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Notarius Publicus

En Notarius Publicus är en enskild person som utses av Länsstyrelsen och som har i uppdrag att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga riktigheten i olika uppgifter.

Notarius publicus ska bland annat hjälpa allmänheten med att:

  • bestyrka namnunderskrifter, avskrifter, översättningar och andra uppgifter som rör innehållet i handlingar 
  • närvara som vittne när förvaringsrum öppnas eller stängs, eller när förseglingar sätts på eller bryts
  • kontrollera lotteridragningar 
  • bekräfta att någon är behörig att göra vissa saker, eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon annan.

Notarius Publicus för Norrtälje kommun:
Ann-Kristin Eklöf Notarius Publicus
Marie Sandberg biträdande Notarius Publicus


Besöks- och postadress:
Eklöf & Sandberg Juridik AB, Rögårdsgatan 3 A, 761 30 Norrtälje

Telefon: 0176 106 30
E-post:  notarius@eksand.se 

Webbplats: www.eksand.se

Senast ändrad: 2022-10-06