Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Överklaga beslut fattat enligt kommunallagen

Så här gör du för att överklaga ett kommunalt beslut fattat med kommunallagen som grund och detta krävs för att du ska ha rätt att överklaga.

Du som är skriven i Norrtälje kommun, äger en fast egendom eller betalar kommunalskatt i kommunen kan överklaga ett kommunalt beslut som fattats med kommunallagen som grund med ett så kallat kommunalbesvär, även kallat laglighetsprövning.

Du har tre (3) veckor på dig att överklaga. Ett beslut som fattats med stöd av kommunallagen kan upphävas om det fattats på fel sätt, strider mot lagen, överskrider kommunens befogenheter, eller fattats av fel instans i kommunen. Det är inte möjligt att få ett beslut upphävt bara för att du anser att det är fel eller olämpligt.

Krav för att ha rätt att överklaga

Alla kommuninvånare kan överklaga ett beslut som fattats med kommunallagen som grund. För att ha rätt att överklaga ett beslut i Norrtälje kommun måste du:

  • Vara skriven i Norrtälje kommun.
  • Äga en fast egendom i kommunen.
  • Betala kommunalskatt i kommunen.

Så gör du för att överklaga

Ditt överklagande ska vara skriftligt, undertecknat och innehålla information om:

  • Vilket beslut du är missnöjd med.
  • Vilken nämnd eller person som har fattat beslutet samt eventuell paragraf i protokollet.
  • Vilka fel du anser att det finns i beslutet och ange på vilken grund det ska upphävas.
  • Ditt namn, personnummer, postadress och telefonnummer.

Observera de två olika adresserna

Du ska skicka in överklagan inom tre (3) veckor från den dag då meddelandet sätts upp på kommunens allmänna anslagstavla att protokollet med beslutet har godkänts.

Ditt överklagande ställs till: 
Förvaltningsrätten i Uppsala
Box 1853
751 48 Uppsala

Men skickas till:
Norrtälje kommun
Xxxnämnden
Box 800
761 28 Norrtälje

Senast ändrad: 2023-02-17