Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Beslut fattat enligt kommunallagen

Du som är skriven i Norrtälje kommun, äger en fast egendom eller betalar kommunalskatt i kommunen kan överklaga ett kommunalt beslut som fattats med kommunallagen som grund med ett så kallat kommunalbesvär, även kallat laglighetsprövning.

Du har tre veckor på dig att överklaga. Ett beslut som fattats med stöd av kommunallagen kan upphävas om det fattats på fel sätt, strider mot lagen, överskrider kommunens befogenheter, eller fattats av fel instans i kommunen. Det är inte möjligt att få ett beslut upphävt bara för att du anser att det är fel eller olämpligt.

Alla kommuninvånare kan överklaga ett beslut som fattats med kommunallagen som grund. För att ha rätt att överklaga ett beslut i Norrtälje kommun måste du:

  • vara skriven i Norrtälje kommun.
  • äga en fast egendom i kommunen.
  • betala kommunalskatt i kommunen.

Så här gör du

Ditt överklagande ska vara skriftligt, undertecknat och innehålla information om:

  • vilket beslut du är missnöjd med.
  • vilken nämnd eller person som har fattat beslutet samt eventuell paragraf i protokollet.
  • vilka fel du anser att det finns i beslutet och ange på vilken grund det ska upphävas.
  • ditt namn, personnummer, postadress och telefonnummer.

Du ska skicka in överklagan inom 3 veckor från den dag då meddelandet sätts upp på kommunens allmänna anslagstavla att protokollet med beslutet har godkänts. Norrtälje kommuns allmänna anslagstavla sitter i ingången till kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14 i Norrtälje. Kommunens Kontaktcenter kan hjälpa dig med information om ditt ärende via telefon 0176 710 00 eller e-post kontaktcenter@norrtalje.se.

Ditt överklagande ställs till Förvaltningsrätten i Uppsala, Box 1853, 751 48 Uppsala men skickas till Norrtälje kommun, Xxxnämnden, Box 800, 761 28 Norrtälje.

Till Fakta om Norrtälje kommun
Senast ändrad: 2015-02-16
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.