Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Beslut fattat enligt förvaltningslagen

Du som är direkt, personligt berörd av ett beslut som fattats med förvaltningslagen som grund kan överklaga beslutet med ett så kallat förvaltningsbesvär. Det kan exempelvis handla om beslut om bygglov, socialt bistånd och dispens från kommunens sophämtning. Du har tre veckor på dig att överklaga.

Så här gör du

Ditt överklagande ska vara skriftligt och innehålla information om:

  • vilket beslut du överklagar.
  • vilken nämnd eller person som har fattat beslutet samt eventuell paragraf i protokollet.
  • vilka fel du anser det finns och ange hur du vill att beslutet ska ändras.
  • ditt namn, personnummer, postadress, telefonnummer och e-postadress.

Du måste skicka in överklagan till den nämnd som fattat beslutet inom 3 veckor från den dag du fått ta del av nämndens beslut. Överklagandet ska riktas till Förvaltningsrätten i Uppsala men skickas till Norrtälje kommun, Xxxnämnden, Box 800, 761 28 Norrtälje.

Ansvariga i kommunen bedömer om ärendet ska prövas på nytt eller inte. Om beslutet inte ska omprövas hos kommunen skickas det vidare till förvaltningsrätten.

Till Fakta om Norrtälje kommun
Senast ändrad: 2015-02-16
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.