Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Modellkommun

Jämställdhetsprojektet Modellkommun handlar om att kommuner ska förbättra sitt arbete med jämställdhetsintegrering genom att systematiskt jämföra sina arbetssätt med varandra.

Under 2017 och första halvan av 2018 var Norrtälje kommun med i första delen av SKL:s jämställdhetsprojekt Modellkommun. Eskilstuna var vår modellkommun, och de andra kommuner som var med i samma grupp som Norrtälje var Hedemora och stadsdelen Enskede-Årsta-Vantör i Stockholm.

Områdena som Norrtälje kommun valt att arbeta med var:

  • Jämställda bidrag och sponsring

- Socialkontorets utbetalning av försörjningsstöd
-  Fördelning av bidrag från Kultur och fritidsnämnden
- Fördelning av bidrag från Kommunstyrelsen

  • Könsuppdelad statistik

Försörjningsstöd

Tidigare betalades försörjningsstöd oftare ut till mannen i ett heterosexuellt parförhållande än till kvinnan. Socialnämnden har nu beslutat att försörjningsstöd ska betalas ut hälften till vardera parten i ett parförhållande. Det är för att minska risken för att den ena parten ska få ekonomisk kontroll över den andra. Om det finns särskilda skäl kan försörjningsstödet istället betalas ut till bara den ena parten i förhållandet. 

Att ta kontrollen över ekonomin och inte låta sin partner ha egna pengar förekommer i förhållanden i alla samhällsgrupper, och är en form av våld i nära relation.

Läs mer om våld i nära relation. 

Utbetalning av ekonomiskt bistånd är en utbetalning till enskilda invånare som Norrtälje kommun har kontroll över, och att ta aktiv ställning för allas rätt till ekonomisk självständighet är en del av det arbete som görs för att förhindra våld i nära relation.

Könsuppdelad statistik

Könsuppdelad statistik utifrån juridiskt kön efterfrågas till rapporter, delårsredovisningar och liknande. I dagsläget är inte all statistik som skulle kunna vara det könsuppdelad, men kommunförvaltningen arbetar med att ta fram rutiner för att ta fram statistik uppdelad på (i ett första steg) juridiskt kön.

Andra delprojektet

Norrtälje kommun kommer vara mentorskommun under delprojekt 2, som pågår under 2019.

Annons Dagens Nyheter mars 2018:
Norrtälje ska bli mest jämställda kommunen

Senast ändrad: 2022-11-25