Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

CEMR:s jämställdhetsdeklaration

Jämställdhet mellan kvinnor och män är en grundläggande rättighet för alla och ett omistligt värde i en demokrati.

Därför har Norrtälje kommun skrivit under den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå. Deklarationen har tagits fram av Council of European Municipalities and Regions (CEMR), som är de europeiska kommun- och regionförbundens samarbetsorganisation.

CEMR:s deklaration för jämställdhet uppmanar Europas kommuner och regioner att använda sina befogenheter och partnerskap för att uppnå jämställdhet för sina invånare. Deklarationen är inte ett juridiskt bindande dokument.

Kommunfullmäktige i Norrtälje kommun antog deklarationen den 18 december 2017. Att underteckna deklarationen är ett sätt för kommunen att offentligt ta ställning för principen att jämställdhet ska råda mellan kvinnor och män. Kommunen åtar sig att inom sina områden genomföra sina åtaganden enligt deklarationen, och att samverka med övriga institutioner och organisationer inom kommunen för att främja att reell jämställdhet skapas. Därför har en handlingsplan tagits fram under våren 2018, som gäller fram till 2021.

Norrtälje kommuns handlingsplan CEMR

2017 Norrtäljen kunta allekirjoitti Euroopan kuntaliitojen yhteistyöjärjestön
CERM: n (Council of European Municipalities and Regions), tasa-arvon peruskirjan.Tämän jälkeen peruskirjaan perustuen työstettiin ja päätettiin ohjeistus kunnalle.
Tämän jälkeen kehiteltiin ja hyväksyttiin toimintasuunnitelma Kunnan toteuttamiselle tasa-arvon peruskirjan pohjalta.
Norrtäljen kunnan prioriteetti alueet ovat: 2018-2021 ajalle seuraavat:
Artikkeli 13- koulutus ja elinikäinen oppiminen, artikkeli 21- kulttuuri, urheilu ja vapaa-aika ja artikkeli 22- sukupuolten välinen väkivalta”

 

Norrtäljen kunta allekirjoitti Euroopan kuntaliitojen yhteistyöjärjestön CERM: n.

Senast ändrad: 2022-12-30