Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tidigare Mål och budget 2021-2023

Denna budget präglas av stor osäkerhet kring vilka konsekvenser den rådande coronapandemin kommer att få. Alla kommunala verksamheter, liksom näringsliv och föreningsliv, har drabbats hårt när omfattande försiktighetsåtgärder vidtagits för att förhindra smittspridning.

Till följd av coronapandemin har osäkerheten i skatteprognoserna aldrig varit större. Det finns stor risk att prognosen för skatteintäkterna, som är kommunens främ­sta intäktskälla, kommer att revideras ner ytterligare. Där­för avsätter vi i årets budget mer pengar än tidigare för oförutsedda kostnader.

Betydelsen av att vara ansvarsfull med de ekonomiska förutsättningarna har aldrig varit stör­re och fortsätter därför vara Alliansens högsta prioritet. Det är vår övertygelse att en god ekonomi är en förutsättning för att kunna finansiera en offentlig välfärd av hög kvalitet.

Allians för Norrtälje kommun tar ansvar för framtiden genom en ekonomi i balans, men vi tar även ansvar för framtiden genom att satsa på hållbar utveckling. Det gäller miljö- och klimatarbetet i enlighet med den nyligen antag­na miljö- och klimatstrategin som berör kommunens samt­liga verksamheter, integrationsarbetet som under den aktuella planperioden kommer att styras av en ny integra­tionsplan samt det övergripande arbetet för tillväxt och en hållbar utveckling i hela kommunen, inte minst i ett landsbygdsperspektiv.

Allians för Norrtälje kommun tar även ansvar för framtiden genom att sätta skolan först, som är den strate­giskt viktigaste framtidsfrågan för Norrtälje kommun. Med fokus på kunskap, trygghet, ordning och trivsel, ska kun­skapsresultaten höjas.

Mål & budget 2021-2023

Senast ändrad: 2020-12-15
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.