Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tidigare Mål och budget 2018-2020

Norrtälje är en trygg kommun med många möjligheter. Med blandningen av skärgård, levande landsbygd, stad och trivsamma tätorter har kommunen goda möjligheter till utveckling.

Mål och budet 2018-2020.

Vi står dock inför utmaningar. Fler måste få möjlighet att jobba, många bostäder ska byggas, skolresultaten behöver förbättras, välfärden stärkas och miljö- och klimatarbetet intensifieras. En mer sammanhållen kommun måste byggas hållbart.

Mål och budget 2018-2020

Den 6 november 2017 beslutade kommunfullmäktige om mål och budget för perioden 2018-2020.

Norrtälje kommun verkar för en god och hållbar ekonomisk, social, ekologisk och demokratisk utveckling som kommer hela kommunen och dess invånare till del. Detta skapar förutsättningar en offentlig service som är tillgänglig, håller hög kvalitet och erbjuder invånarna valfrihet och goda påverkansmöjligheter. Alla invånare, oavsett bakgrund eller livssituation, ska ges förutsättningar att kunna leva ett gott liv.

Därför är följande målområden prioriterade:

 • Hållbar tillväxt och utveckling
 • Barn och ungas framtid
 • Trygg välfärd i framkant

Satsningar

Kommunens mål och budget 2018-2020 tar sin utgångspunkt i kommunens översiktsplan, som sträcker sig fram till 2040. Prioriteringarna för planeringsperioden görs inom en budget i balans, med oförändrad skattesats.

Mål och budget för planeringsperioden 2018-2020 innehåller satsningar som:

 • Trygghetsfrämjande åtgärder
 • Lokal utvecklingspeng för att stärka det lokala utvecklingsarbetet
 • Åtgärder för att stärka läraryrket
 • HBTQ-certifiering av flera verksamheter
 • Åtgärder och aktiviteter för ökad jämställdhet
 • Insatser mot barnfattigdom
 • Cykelprogram för landsbygden
 • Arbetsmarknadsinsatser - från försörjningsstöd till jobb och utbildning
 • Badhus Hallstavik
 • Nya digitala lösningar

Mer information

Här hittar hittar du dokument som ingår i kommunens styrprocess som verksamhetsplan inklusive taxor och avgifter, delårsbokslut och kommunens årsredovisning.

Senast ändrad: 2015-02-06
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.