Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Norrtäljepanelen

I Norrtäljepanelen får slumpmässigt utvalda kommuninvånare av de som anmält sig intresserade vara med och påverka Norrtäljes utveckling genom att svara på frågor om allt från Norrtälje Hamn till skolan, kultur och fritid.

Vägvisande skyltar

I Norrtäljepanelen kommer drygt 1 500 invånare i Norrtälje kommun med jämna mellanrum möjligheten att besvara frågor om sin kommun via en webbaserad enkät, som de anmält sig intresserade av efter utskick från kommunen. Den första undersökningen gjordes i början av april 2017 och svarsfrekvensen på enkäten var 89%.

Vad är Norrtäljepanelen?

Norrtäljepanelen är rekryterad bland några tusen slumpmässigt utvalda kommuninvånare, efter skiktning för kön och ålder för att avspegla befolkningen, och den gör det möjligt att få ett stort urval av Norrtäljebornas syn på allt möjligt som politiker och medarbetare i Norrtälje kommun ansvarar för i sitt dagliga arbete.

Frågorna kan vara både konkreta och övergripande, och handla om kommunens nuläge och framtid. Undersökningen görs tre till fyra gånger per år och svaren ställs samman av statistiker. De sammanställda svaren kommer finnas tillgängliga på den här sidan när varje undersökning är avslutad.

Resultat från undersökningen i februari 2018

I den andra Norrtäljepanelen fick deltagarna ta ställning till frågor som berör boendesituation samt attityder och kännedom om kommunens kontaktcenter, app, kommunikationskanaler, framtidsvisioner och kultur. 

Här kan du läsa resultatet från undersökningen som gjordes i februari 2018. Till den finns också en bilaga med de öppna svar och kommentarer som lämnades i enkäten. 

Resultat från undersökningen i april 2017

I den första Norrtäljepanelen fick deltagarna ta ställning till frågor som berör boendesituation, Norrtälje Hamn, mobilitet samt miljö och övrigtfaktorer som påverkar livskvalitet samt vad som kännetecknar god kommunal service.

Här kan du läsa resultatet från undersökningen som gjordes i april 2017.  Till den finns också en bilaga med basfakta och en bilaga med de öppna svar och kommentarer som lämnades i enkäten.

Har du några frågor?

Kontaktcenter
Telefon: 0176 – 710 00
E-post: kontaktcenter@norrtalje.se

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.