Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Norrtäljepanelen

Norrtäljepanelen består av drygt 1500 invånare i Norrtälje kommun. De är slumpmässigt utvalda bland flera tusen frivilligt anmälda, skiktning för kön och ålder för att avspegla befolkningen.

Vägskylt som signalerar avstånd.

Norrtäljepanelen får vara med och påverka Norrtäljes utveckling genom att svara på frågor om allt från Norrtälje Hamn till skolan, kultur och fritid. Panelen gör det möjligt att få ett stort urval av invånarnas syn på allt möjligt som politiker och medarbetare i Norrtälje kommun ansvarar för i sitt dagliga arbete.

Frågorna kan vara både konkreta och övergripande, och handla om kommunens nuläge och framtid. Undersökningen görs tre till fyra gånger per år och svaren ställs samman av statistiker. De sammanställda svaren kommer finnas tillgängliga på den här sidan när varje undersökning är avslutad.

Resultat från undersökningen i april 2020

Undersökningen i april 2020 visar att Norrtäljeborna i mycket hög grad följer de åtta råd som kommunen har tagit fram för att minska smittspridningen av det nya coronaviruset. Det gäller speciellt råden att stanna hemma vid symptom, att undvika att besöka äldre och att undvika onödiga resor. Att undvika folksamlingar och köer samt att hålla avstånd till andra är de två råden där lägst andel följer dem i mycket hög grad, men det är få som inte alls följer dem.

Läs rapporten från undersökningen om coronaviruset

Resultat från undersökningen i december 2018

Norrtäljepanelen har sagt sitt – vi vill se mer nyhetsartiklar med verksamhetsresultat för stadsbyggnadsfrågor. Här publiceras ännu ett resultat av Norrtäljepanelen. Invånarna har bland annat fått ta ställning till frågor om hur de upplever tillgången till verksamhetsresultat på kommunens hemsida, vilka verksamheter de saknar verksamhetsresultat om och vad som är syftet när de söker informationen.

Här hittar du resultatet från undersökningen om verksamhetsresultat.

Resultat från undersökningen i februari 2018

I den andra Norrtäljepanelen fick deltagarna ta ställning till frågor som berör boendesituation samt attityder och kännedom om kommunens kontaktcenter, app, kommunikationskanaler, framtidsvisioner och kultur. 

Här kan du läsa resultatet från undersökningen som gjordes i februari 2018. Till den finns också en bilaga med de öppna svar och kommentarer som lämnades i enkäten.

Resultat från undersökningen i april 2017

I den första Norrtäljepanelen fick deltagarna ta ställning till frågor som berör boendesituation, Norrtälje Hamn, mobilitet samt miljö och övriga faktorer som påverkar livskvalitet samt vad som kännetecknar god kommunal service.

Här kan du läsa resultatet från undersökningen som gjordes i april 2017.  Till den finns också en bilaga med basfakta och en bilaga med de öppna svar och kommentarer som lämnades i enkäten.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.