Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Regler för upphandling

Om du ser en annons om upphandling som är intressant för ditt företag måste du lämna ett anbud för att kunna bli leverantör.

Det finns många formella krav som ditt anbud måste uppfylla, så för att underlätta det arbetet rekommenderar vi att du lämnar in ditt anbud via datasystemet e-avrop. 

I den här guiden kan du få tips och råd och hjälp i processen för att lämna in ett anbud. Här beskriver vi exempelvis vad förfrågningsunderlaget för upphandlingen innehåller och hur du kan samarbeta med andra leverantörer.

Uteslutning av oseriösa eller brottsliga leverantörer

Vi har ett samarbete med Skatteverket som gäller seriositetskontroll av leverantörer. Det kallas för prevision och omfattar alla som utför arbete åt kommunen. Vi har som ambition att enbart göra affärer med seriösa företag, i alla led och under hela avtalets löptid. Samtliga företag som levererar varor och/eller tjänster till Norrtälje kommun ska därför vara seriösa och sköta sina skatteredovisningar och sina skatteinbetalningar på rätt sätt.

Vi kan utesluta leverantörer från att delta i en offentlig upphandling. Om det finns särskilda skäl, till exempel att det var länge sedan brottet begicks, får vi dock avstå från att utesluta leverantören. 

Du som leverantör kan bli utesluten på dessa grunder:

  1. Om vi får kännedom om att leverantören är dömd för viss typ av brottslighet. Brotten definieras av Europeiska unionsrätten och avser deltagande i en kriminell organisation, bestickning, bedrägeri riktat mot EU-rättens finansiella intressen samt penningtvätt.
  2. Om leverantören är en juridisk person, till exempel ett aktiebolag, ska leverantören uteslutas om en företrädare för den juridiska personen har dömts för brottet. Om en företrädare är skyldig men inte dömd kan denne fortfarande uteslutas.
  3. Om leverantören är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har ställt in sina betalningar eller är underkastad näringsförbud
  4. Om leverantören är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande
  5. Om leverantören genom är dömd för brott avseende yrkesutövningen eller har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och kommunen kan visa detta
  6. Om leverantören inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i det egna landet eller i det land där upphandlingen sker
  7. Om leverantören i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av denna bestämmelse.

Mer lättläst information

På Konkurrensverkets webbplats kan du få mer utförlig information om upphandlingsregler. De är tillsynsmyndighet i upphandlingsfrågor.

Där får du också gratis hjälp och information om du vill lära dig mer om hur du gör affärer med offentliga myndigheter.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.