Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Chatta med oss
Så här hanterar vi dina personuppgifter
Ring oss på 0176 710 00
Ring oss på 0176 710 00
Göm
Starta ny chatt

Konkurrensutsatta verksamheter

År 2010 antog vi en policy om utmanarrätt och konkurrensutsatt verksamhet som handlar om hur vi kommer hantera utmaningar och önskemål gällande avknoppningar från kommunala verksamheter. Genom att använda alternativa utförare av följande tjänster kan det exempelvis resultera i bättre valfrihet, kvalitet och kostnadseffektivitet.

De här verksamheterna är konkurrensutsatta (och drivs alltså inte av oss själva):

 • Arkitekt- och plantjänster
 • Avfallstransporter
 • Banktjänster
 • Badplatser (skötsel och underhåll)
 • Bryggor och båtplatser i Norrtäljeviken och Kvisthamraviken (skötsel och underhåll)
 • Campingplatser (Vigelsjö, Sandviken, Singö, Bergby och Björkö-örn)
 • Driftentreprenad (inre och yttre skötsel, till exempel snöröjning, vägunderhåll och parkskötsel)
 • Familjerådgivning
 • Fakturahantering (tillverkning och scanning)
 • Fastighetsmäklartjänster
 • Flyttjänster
 • Fordonsservice och reparationer
 • Fönsterputsning
 • Företagshälsovård
 • Handledningstjänster
 • Inkassotjänster
 • Juridisk konsultation
 • Kundundersökningar (marknads- och opinionsundersökningar)
 • Larm- och bevakningstjänster
 • Mark- och VA-arbeten
 • Mattillverking och distribution (bedrivs till viss del även i egen regi)
 • Musikskoleverksamhet i Rimbo, Norrtälje, Hallstavik och Väddö. Musikskoleverksamheten i Rimbo bedrivs idag på entreprenad, övriga i egen regi.
 • Måltidsverksamhet på skolor (Rådmansö skola)
 • Norrtälje gästhamn
 • Norrtälje sportcentrum
 • Parkeringsövervakning
 • Polititransporter (bårtjänster, transport av avlidna)
 • Pythagoras industrimuseum
 • Reklambyråtjänster
 • Rekryteringstjänster och bemanningstjänster
 • Resebyråtjänster
 • Revisionstjänster
 • Riksfärdtjänst
 • Scenen i Societetsparken
 • Skogsvård och naturvård
 • Skolskjutsar
 • Städtjänster
 • Tekniska konsulttjänster (byggledning, besiktningsmän för el, hus, storkök, styr, va, VVS, mark, brandkonsult, geoteknik, statistiker etcetera)
 • Telefonväxel
 • Tolktjänster
 • Tryckeritjänster
 • Turistbyråverksamhet
 • Tvätteritjänster
 • Årsentreprenörer (måleri etcetera)
 • Översättningstjänster
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.