Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Inköp, regler och policy

Vi följer en policy för inköp och upphandling där följande regler gäller för såväl Norrtälje kommun som de kommunala bolagen.

Detta är ett urval av policyns innehåll:

 • Tilldelning av kontrakt ska göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns.
 • Förfrågningsunderlag ska utformas så att små och medelstora företags intressen inte missgynnas.
 • Upphandling ska ske samordnat med andra kommuner och myndigheter när så bedöms fördelaktigt.
 • Miljökrav ska ställas. Norrtälje kommun följer som huvudregel de rekommendationer som utfärdas av Konkurrensverket.
 • Etiska aspekter ska beaktas.
 • Leverantörer ska behandlas på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt. Detta innebär att alla som vill lämna anbud ska få möjlighet till detta. Principen återfinns även i ett EU-direktiv som styr upphandlingar och inköp och innebär bland annat att kommunen inte kan ställa krav som endast gör det möjligt för företag som verkar inom kommunen eller Sverige att lämna anbud (såvida inte det finns sakliga skäl för det).
 • Genomförande av upphandlingar ske med iakttagande av öppenhet och affärsmässighet. Detta innebär bland annat alla företag som vill lämna anbud får tillgång till samma information.

Vid inköp av varor och tjänster över 505 000 kr (exklusive moms) finns dessutom detaljerade lagregler som styr inköpsprocessen. Dessa återfinns i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) och lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF).

För små och medelstora företag

Vi arbetar aktivt för att underlätta för små- och medelstora företag att lämna anbud på kommunens upphandlingar genom att:

 • Informera om aktuella och kommande upphandlingar. Vi skriver i förväg om kommande upphandlingar och i vår öppna offentliga avtalsdatabas kan du se kontraktsvillkor med nuvarande leverantörer. 
 • Informera om vad upphandling är. Ett par gånger om året arrangerar upphandlingsenheten informationsträffar i kommunhuset.
 • Skapa dialog med leverantörer innan en påbörjad upphandling. Vi försöker att i så god mån som möjligt träffa tänkbara leverantörer redan innan vi annonserar en upphandling för att säkerställa att kommunen ställer rimliga krav.
 • Undvika att belasta leverantörerna i onödan. Vi renodlar och anpassar de krav som ställs och kräver inte in intyg där så inte är absolut nödvändigt. Ett exempel på detta är vårt samarbete med Skatteverket som gör att du inte behöver bifoga intyg om registering och betalning av skatter och avgifter till anbudet.
 • Undvika onödigt stora upphandlingar. Vid kravställning fokuserar inte kommunen enbart på sina egna behov, utan är även uppmärksam på vilka konsekvenser kravställningen kan få på utbudsmarknaden så att kraven inte blir konkurrensbegränsade.
 • Utforma kontraktsvillkor som passar småföretag. Det kan till exempel gälla garanterade volymer, förskottsbetalning på delar av kontraktssumman, betalningsvillkor och ekonomiskt tak på leverantörens ansvar.
 • Ge leverantörerna god tid för att lämna anbud. Vi annonserar ofta upphandlingar under längre tid än vad lagen kräver för att ge leverantörer god tid på sig att lämna anbud, bland annat för att kunna hitta samarbetspartners och kunna lämna anbud i samverkan med andra företag. 

Här kan du läsa mer om riktlinjer för upphandling.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.