Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm

Lantbruk

Lantbruken påverkar miljön på många olika sätt, både i jord och vatten, vilket kräver miljöskydd. Kommunen ansvarar för miljötillsynen på lantbruken.

Vårsådd

Lantbrukens miljöpåverkan sker bland annat genom hantering av gödsel, kemiska bekämpningsmedel och drivmedel. Miljöpåverkan av vattenområden sker framförallt via läckage av fosfor och kväve. Detta kan innebära att vattendrag växer igen, att algtillväxten i havet påverkas och förorening av bakterier till grundvatten.

När behöver jag tillstånd?

Du ska skicka in en anmälan till oss om du har en verksamhet med lantbrukets djur i en så kallad C-anläggning. Det innefattar stadigvarande djurhållning med fler än 100 djurenheter men:

  • mindre än 40 000 platser för fjäderfän,
  • mindre än 2 000 platser för slaktsvin som är tyngre än 30 kg och avsedda för produktion, som slaktsvin räknas även obetäckta gyltor,
  • mindre än 750 platser för suggor. Som suggor räknas även betäckta gyltor.
  • inte uppnår så många platser för fjäderfän, slaktsvin eller suggor att platserna tillsammans motsvarar mer än 200 djurenheter,
  • mindre än 400 djurenheter, nötkreatur, hästar eller minkar.

Du som har en anläggning med stadigvarande djurhållning, och med fler djureneheter än de som ryms inom ramen för en C-anläggning, ska istället söka tillstånd hos länsstyrelsen.

Spridning av bekämpningsmedel eller stallgödsel

Vid spridning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde krävs tillstånd från bygg- och miljökontoret. Du ansöker om tillståndet här. Vid spridning av stallgödsel behöver du inget tillstånd, utan då ska du endast visa hänsyn till närboende.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.