Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Näringslivsstrategi

En näringslivsstrategi antogs i kommunfullmäktige den 28:e augusti 2017. Innehållet i strategin har tagits fram i samarbete med det lokala näringslivet.

Business meeting

Till näringslivsstrategin kopplas en årlig handlingsplan med konkreta aktiviteter och åtgärder. Nedan finner du alla 31 punkter.

Teckenförklaring:

 = Genomfört

 = Under arbete

 = Planerat/ej påbörjat

 

 Åtgärder och aktiviteter för att uppnå god service och erbjuda effektiv myndighetsutövning som möter företagens varierande behov.

 • Pilotförsöket med företagslots övergår till permanent verksamhet

 

 • Marknadsföring av företagslotsen och utveckling av den interna processen kring företagslotsen

 

 • Utbildning, Förenkla-Helt enkelt, för tjänstemän, chefer och politiker för ökad förståelse om företagens villkor, vikten av gott bemötande och intern samverkan.

 

 • Implementera åtgärder som tjänstemän och politiker tog fram under utbildningen Förenkla-Helt enkelt

 

 • Utbildning i Offentlighet och sekretess för kommunala tjänstemän

-270 personer har genomfört utbildningen.

 

 • Handlingsplan för att nå nöjd-kund-index 75 för myndighetsområdena bygglov, miljötillsyn, livsmedelstillsyn, markupplåtelse, brandtillsyn och serveringstillstånd som mäts i undersökningen Insikt

 

 • Utveckla fler digitala tjänster och medverka i SKL:s och KSL:s arbete kring digitalisering för att förenkla för företag

 

 • Beakta näringslivets intressen i den pågående verksamhetsutvecklingen av kommunens kontaktcenter.  

-Aktiva knappval i telefonmenyn har minimeras, menyn kortas därav och man kommer snabbare till telefonkön. 

 

 • Tillväxt- och utvecklingsenheten, med fler, ska besöka minst 50 företag per år.

- 28st företag besökta.

 

 • Genomföra s.k. 100-dag där politiker och tjänstemän besöker en stor bredd av företag under samma dag.

 

 • Bjuda in till möjligheten att byta arbetsplats för en dag för tjänstemän och företagare.

 

 • Genomföra kvalitetsmätning av kommunens tillgänglighet och bemötande gällande telefoni och e-post

 

Åtgärder och aktiviteter för att främja entreprenörskap och bjuda in till dialog och mötesplatser.

 • Utveckla samarbetet med Nyföretagarcentrum, Roslagsmentorerna och Coompanion samt undersöka andra aktörers erbjudande.

 

 • Synliggöra tillväxtaktörer som kan hjälpa företag att växa

 

 • Erbjuda UF-verksamhet för alla elever.

 

 • Bjuda in till mötesplatser såsom FöretagarTräffar och Samhällsbyggnadsdialog samt utveckla andra nätverksformer mellan kommun och näringsliv

 

 • Förstärka näringslivsrådet med representanter från stora privata arbetsgivare och företag i olika branscher

 

 • Digitalt nyhetsbrev till företagare månadsvis

 

 • Ett nyhetsbrev per år med vanlig post till samtliga företagare i kommunen, i syfte att bl.a. utöka e-postadressregistret

 

 • Bjuda in till informationsträffar för att öka kunskapen om offentlig upphandling generellt och Norrtälje kommuns upphandlingsrutiner specifikt

 

Åtgärder och aktiviteter för att kommunen har en samhällsplaneringsprocess som är kopplad till näringslivets förutsättningar.

 • Bjuda in till återkommande tillväxtforum med externa aktörer såsom fastighetsägare, banker och mäklare

 

 • Marknadsföra kommunen som etableringsort för företag genom annonsering i traditionella och sociala medier

 

 • Undersöka behovet av att ta fram ny industrimark i både centrala och mindre centrala lägen

 

 • Förbättrat arbetssätt inom samhällsbyggnadskontoret för ökad service och tillgänglighet

 

 • Införa en förenklad planprocess

 

Åtgärder och aktiviteter för att bidra till god tillgång på arbetskraft med relevant kompetens.

 • Möjliggöra för det lokala näringslivet att erbjuda sommarjobb och praktikplatser i högre grad

 

 • Samverka med Campus Roslagen för att identifiera och kartlägga utbildningsbehovet hos företagen

 

 • Undersöka möjligheterna att en andel av Roslagsbostäder AB och Campus Roslagen AB bostadsbestånd ska reserveras för Norrtälje kommun, Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg samt det lokala näringslivet för att underlätta rekrytering av nyckelkompetenser

-http://www.norrtalje.se/info/jobb-och-foretag/jobba-hos-oss/rekryteringslots  

 

 • Vidareutveckla yrkesråden och andra forum

 

 • Införa fördjupad arbetsmarknadskunskap i skolan med representanter från näringslivet och med fokus på bristyrken

 

 • Se över regelverk som gör det möjligt för utökad prao
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.