30/3 kl. 07.00: Telefonin på Tiohundra ur funktion Läs mer...
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Trygghet en viktig del i jobbet

Arbetar du i Norrtälje kommun ska du känna dig trygg under anställningen och även efter du går i pension. Här kan du läsa mer om vårt arbete med mångfald och jämställdhet, pensioner och försäkringar.

Norrtälje centrum under sommaren.Bilder tagna för Norrtälje kommun. Norrtälje centrum under sommaren. Norrtälje centrum under sommaren.Bilder tagna för Norrtälje kommun.

Mångfald och jämställdhet

Det råder nolltolerans mot alla former av diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier i kommunens alla verksamheter. Arbetsklimatet i våra verksamheter ska kännetecknas av respekt och värdesättande av olikheter hos människor och kulturer, mångfald ses som en styrka. I Norrtälje kommun är alla lika värda.

Pension

Som anställd i Norrtälje kommun har du en tjänstepension som du själv bestämmer över.  I anställningen ingår även efterlevandepension.

Allmän och tjänstepension

Utöver den allmänna pensionen från Pensionsmyndigheten har du som medarbetare i Norrtälje kommun även en tjänstepension. Du bestämmer själv hur en viss del av tjänstepensionen eller hela ska förvaltas. 

Du kan också välja att växla en del av din lön för att förstärka ditt pensionssparande, så kallad löneväxling.

Försäkringar

Kollektivavtalsförsäkringar

Som medarbetare i Norrtälje kommun är du försäkrad vid sjukdom, arbetsskada och Avgiftsbefrielseförsäkringen genom AFA Försäkring, samt vid dödsfall genom KPA Livförsäkring.

Kompensation vid sjukdom

Om du skulle bli sjuk får du, efter sjuklöneperioden på 14 dagar, ett belopp som motsvarar 10 procent av lönebortfallet till och med 90:e kalenderdagen i sjukperioden. 

Frivillig gruppförsäkring

Norrtälje kommun har tecknat avtal om en frivillig gruppförsäkring i Skandia för de anställda. Via försäkringen kan medarbetaren själv komplettera sitt försäkringsskydd. Vissa delar kan även tecknas av medförsäkrade. De moment som ingår i försäkringen är:

• Livförsäkring

• Sjukförsäkring

• Trygghetskapitalförsäkring

• Privatvårdsförsäkring

• Barnförsäkring

Senast ändrad: 2018-02-09