Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Filosofi och arbetssätt

Läs mer om vår vision, vilka värden vi arbetar för och hur du får vara med och påverka som anställd.

Värdegrund  

Att arbeta i en kommun är något att vara stolt över, förutom att vara en del av samhällets demokratiska grund, är vi alla som jobbar i kommunorganisationen en del av våra invånares så viktiga vardag. Det handlar om barnen i skolan och förskolan, vatten och avlopp, berikande fritid, omvårdnad av våra äldre, samhällsbyggande och mycket mera.

Läs mer om vår värdegrund

Vision - Global livsstil, lokalt liv

Norrtälje kommun har en vision om framtiden. Det är en vision för både kommunkoncernens organisation och för Norrtälje som kommun. Den pekar ut färdriktningen för vårt engagemang på kort och lång sikt i vår strävan att skapa attraktionskraft, tillväxt och en kommun som ger möjlighet för alla invånare att leva det liv var och en vill leva. Alla kan och får vara med och bidra i utvecklingen. 

Läs mer om vår vision

Medskapande medarbetare

I Norrtälje kommun är du som medarbetare den viktigaste resursen för att kunna ge verksamhet och bra kvalitet. Hos oss har alla minst två jobb. Dels sitt ”vanliga jobb” det som man i grunden är anställd för. Och dels har alla uppdraget att fundera över utvecklingsmöjligheter, möjligheter till förbättringar eller effektiviseringar.

För i vår organisation är alla ledare. Du leder dig själv och du leder tillsammans med dina arbetskamrater det arbete eller den arbetsuppgift du har ansvar för mot de uppställda målen. Vi uppmuntrar särskilt alla som vill ta extra ansvar för att utveckla vår verksamhet. Detta kan till exempel innebära att man som medarbetare kan välja att ha en roll i vårt Talangforum eller delta i vår Lean-akademi. Inom ramen för Talangforum kan man bland annat ha den viktiga rollen som spelledare i arbetet med att göra vår värdegrund känd av alla i organisationen.

Chef och ledare

Som chef och ledare i Norrtälje kommun är det självklart att alla leder utifrån ett hållbart ledarskap. Ett hållbart ledarskap innebär att chefer ledare utifrån ett långsiktigt socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv när det gäller såväl beslutsfattande som i relation till invånare och medarbetare. ed detta som bas. I Norrtälje kommun har du en avgörande roll, för dina medarbetare och för hur vi tillsammans ska nå de uppställda målen. Gemensam för våra chefer och ledare är att vi, utifrån eget intresse och engagemang för samhällsfrågor, väljer att arbeta i en demokratiskt styrd organisation.. 

Årets utmärkelser

I Norrtälje kommun utser vi en gång per år Årets innovation, Årets chef och Årets medarbetare. För att bli nominerad och slutligen vinna priset som årets chef ska man uppfylla flera kriterier. Bland annat ska man vara en person som vägleder sina anställda, skapar sammanhang utifrån vision, värdegrund och mål och skapar förutsättningar för glädje, lust och låter alla vara delaktiga i utvecklingen av sin verksamhet. Som chef ska man helt enkelt bidra till att skapa en kultur där medarbetare trivs och vill gå till varje morgon. En god ambassadör för vår värdegrund som också uppnår goda resultat.

Kompetensutveckling

Vi ser kompetensutveckling som självklart och nödvändigt. Du som medarbetare, chef och ledare ska vara rätt rustad för ditt arbete och därför uppmuntrar vi våra medarbetare, chefer och ledare att vidareutvecklas genom exempelvis kurser, utbildningar och nätverkande.

Senast ändrad: 2022-12-29