Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Skolsköterska till Norrtälje kommun

Norrtälje kommun växer snabbare än någonsin. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att skapa en hållbar framtid för alla invånare. Sök till oss om du vill vara med och påverka!

Skolsköterska till Norrtälje kommun

 

Vi söker dig distriktsköterska eller vidareutbildade sjuksköterska inom barn- och ungdom.

Dina personliga egenskaper är:

 • Engagerad person som brinner för våra barn och elevers utveckling och måluppfyllelese
 • Personlig mognad och samarbetsförmåga.
 • Tar tag i möjligheter och utmaningar och deltar i kvalitetsutvecklingen utifrån evidensbaserad vård med fokus på barnens och elevernas bästa
 • God kommunikativ förmåga i tal och skrift.
 • God förmåga att upprätthålla goda relationer med nyckelpersoner inom och utanför kommunen.
 • Metodisk och strukturerad.
 • har en förmåga att personifiera och förmedla kommunens värderingar och visioner.

 

Ansvar och beskrivning av uppdraget

Skolsköterskan arbetar under eget yrkesansvar enligt 6. Kap 2 § patientsäkerhetslagen och skall vara väl förtrogen med innehållet i Norrtälje Kommuns metodbok för elevhälsans medicinska insatser. Riktlinjerna för de medicinska insatsernas basprogram, journaldokumentation, vaccinationer och andra åtgärder finns i metodboken.

 • Skolsköterska och skolläkare har, som all hälso- och sjukvårdspersonal, anmälningsplikt vid misstanke om barn som far illa, enligt SoL 2001:453, 14.kap.
 • Skolsköterskan ansvarar för att hålla sig väl förtrogen med den lagstiftning som gäller inom hälso- och sjukvården och för elevhälsan, samt med de bestämmelser, föreskrifter och rutiner som gäller för verksamheten.
 • Skolsköterskan ansvarar för tidsbokning av skolläkarmottagningarna.
 • Skolsköterskan genomför hälsosamtal och vaccinationer enligt fastställt basprogram.
 • Arbetar i det lokala elevhälsoteamet på skolan tillsammans med rektor, skolpsykolog, skolkurator och specialpedagog och bidrar med sin specialistkompetens inom omvårdnad.

Förvaltar och utvecklar elevhälsans uppdrag inom ansvarsområdet med fokus på barnens och elevernas bästa, arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande.

 • Följer upp det egna ansvarsområdet och rapporterar överenskomna nyckeltal och mål.
 • I ansvaret ingår att identifiera och rapportera avvikelser och risker.
 • Kan och ska agera så snart risker eller möjligheter uppstår som gäller ansvarsområdet.

Du rapporterar till enhetschefen för Elevhälsans medicinska insats.

Tillträde: Enligt överenskommelse

Intervjuer sker löpande under annonseringstiden.

 

 

Publicerat:

2020-02-14

Sista ansökningsdag:

2020-03-15

Typ:

Hälso- och sjukvård

Tjänst:

Sjuksköterskeyrken

Anställningsform:

Tidsbegränsad anställning

Ort:

Norrtälje

Omfattning:

Deltid

Kontaktpersoner

Enhetschef för elevhälsans medicinska insatser

Helena Winberg, helena.Winberg@norrtalje.se, 0176-71472

Skolsköterska, facklig företrädare

Alina Wemhöner, alina.wemhoner@norrtalje.se, 0176-284217

Om Norrtälje kommun

Norrtälje är en trygg kommun med drygt 60 000 invånare som lever i en unik blandning av skärgård, levande landsbygd och småstadsliv. Närheten till Stockholm, Uppsala, Arlanda och Kapellskär gör att resten av världen alltid finns inom räckhåll.
2 500 personer har Norrtälje kommun som arbetsgivare där vi tillsammans arbetar efter tre värderingar; invånaren först, allas lika värde och höga förväntningar. Just nu NPF-säkrar vi våra skolor och förskolor och utvecklar hållbara stadsdelar. Norrtälje kommun är en rökfri kommun.
• Dyk in på vår webbplats och läs mer om vår vision Global livsstil – lokalt liv. Där kan du också se våra förmåner och bekanta dig med vårt innovativa, Lean-inspirerade Högre höjder.
• Norrtälje kommun är ett finskt förvaltningsområde och vi ser positivt på om du är finsktalande eller om du kan något minoritetsspråk eller annat språk.
• Ansökningshandlingar till denna tjänst är att betrakta som offentliga handlingar som vi kan komma att lämna ut på begäran.
• Vi har valt våra samarbetspartners i denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra försäljare av rekryteringstjänster.

Sök tjänsten