Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Skolläkare

Norrtälje kommun växer snabbare än någonsin. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att skapa en hållbar framtid för alla invånare. Sök till oss om du vill vara med och påverka!

Skolläkare

 

Om tjänsten

Elevhälsans medicinska insatser (EMI) är en egen självständig verksamhetsgren inom elevhälsan. I EMI ingår skolläkare och skolsköterskor. I Norrtälje kommun är skolläkaren underställd enhetschefen för elevhälsans medicinska insatser i den centrala barn- och elevhälsan. Insatserna riktar sig till kommunala grundskolor och gymnasium.

 

Arbetsbeskrivning

Som skolläkare har du ett ansvar att:

 • Verka för alla elevers rätt till god och säker hälsovård på lika villkor i Norrtälje kommun
 • Följa den vetenskapliga utvecklingen inom medicin, vårdvetenskap och andra discipliner som berör elevhälsans medicinska insatser och verka för att elevhälsans medicinska insatser fortlöpande utvecklas med hänsyn till aktuell vetenskaplig kunskap och som en del av kommunens totala folkhälsoarbete
 • Bevaka behov och ta initiativ till fortbildning för skolsköterskor och till medicinsk information till pedagoger och annan personal
 • Bidra till utveckling av ett ledningssystem för elevhälsans medicinska insatser, som en del i ledningssystemet för elevhälsan som inom BoU.
 • Bidra till att identifiera de processer där samverkan behövs för att förebygga att elever drabbas av vårdskada genom att verka för ändamålsenlig samordning mellan elevhälsans medicinska insatser och hälso- och sjukvården i Tiohundra, Smittskydd, socialtjänst m.fl
 • Verka för att systematiskt utveckla och säkra kvaliteten av hälso- och sjukvården inom elevhälsan och utöva egenkontroll inom ramen för det systematiska förbättringsarbetet i kommunen i enlighet med de riktlinjer som kommunstyrelsen fastställer.
 • Biträda kommunstyrelsen och vid behov andra nämnder och förvaltningar i kommunen med råd, upplysningar och utredningar i frågor av betydelse för elevers fysiska, psykiska och sociala hälsa
 • Bidra i externa kontakter och stärka kommunens varumärke genom sin kunskap och sina befogenheter. 
 • Utfärda generella medicinska direktiv.
 • Verka som konsult och diskussionspartner när det gäller elevers hälsa. Ibland behöver diskussionen följas upp med skolläkarbesök på respektive skola. De medicinska problem där skolläkarens bedömning kan behövas gäller avvikelse i fråga om bl. a. tillväxt och pubertet, skolios, skolfrånvaro, NPF och/eller psykisk ohälsa.
 • Ordinera vid behov kompletterande vaccinationer för elever som inte blivit vaccinerade enligt gällande vaccinationsschema
 • Utfärda vid behov medicinska utlåtanden inför praktik och särskolebedömning.
 • Anmäla till enhetschefen om en elev i samband med vård eller behandling drabbats eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom.
 • Vid behov vara ett stöd till skolsköterskan vid misstanke om att en elev far illa och orosanmälan behöver göras 
 • Kan och ska agera så snart risker eller möjligheter uppstår som gäller ansvarsområdet.

   Rapporterar till enhetschefen för medicinska insatser i centrala barn- och elevhälsan.

 

Kvalifikationer

Skolläkaren (SL) ska vara legitimerad läkare och bör ha specialistbehörighet inom barn- och ungdomsmedicin, barn- och ungdomspsykiatri, allmänmedicin och/eller skolhälsovård. En folkhälsovetenskaplig utbildning är meriterande.

 

Om arbetsplatsen

I EMI arbetar 17 skolsköterskor utöver skolläkare och enhetschef. Skolsköterskorna är fördelade på de kommunala skolorna i Norrtälje kommun. Skolläkaren har sin arbetsplats på centrala barn- och elevhälsan på Astrid Lindgrens gata 7E.  Hela gruppen träffas på professionsmöten en gång per månad. På mötena har skolläkaren en viktig roll med tanke på kvalitetsutveckling och stöd för gruppen.

 

Tillträde augusti 2020

Urvalsarbete och intervjuer sker löpande under annonseringstiden.

 

Publicerat:

2020-04-27

Sista ansökningsdag:

2020-06-28

Typ:

Hälso- och sjukvård

Tjänst:

Läkare

Anställningsform:

Tillsvidareanställning

Ort:

Norrtälje

Omfattning:

Deltid

Kontaktpersoner

Enhetschef

Helena Winberg, helena.winberg@norrtalje.se, 017671472

Om Norrtälje kommun

Norrtälje är en trygg kommun med drygt 60 000 invånare som lever i en unik blandning av skärgård, levande landsbygd och småstadsliv. Närheten till Stockholm, Uppsala, Arlanda och Kapellskär gör att resten av världen alltid finns inom räckhåll.
2 500 personer har Norrtälje kommun som arbetsgivare där vi tillsammans arbetar efter tre värderingar; invånaren först, allas lika värde och höga förväntningar. Just nu NPF-säkrar vi våra skolor och förskolor och utvecklar hållbara stadsdelar. Norrtälje kommun är en rökfri kommun.
• Dyk in på vår webbplats och läs mer om vår vision Global livsstil – lokalt liv. Där kan du också se våra förmåner och bekanta dig med vårt innovativa, Lean-inspirerade Högre höjder.
• Norrtälje kommun är ett finskt förvaltningsområde och vi ser positivt på om du är finsktalande eller om du kan något minoritetsspråk eller annat språk.
• Ansökningshandlingar till denna tjänst är att betrakta som offentliga handlingar som vi kan komma att lämna ut på begäran.
• Vi har valt våra samarbetspartners i denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra försäljare av rekryteringstjänster.

Sök tjänsten