Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Objektledare till Socialkontoret

Norrtälje kommun växer snabbare än någonsin. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att skapa en hållbar framtid och bästa möjliga vardagsliv för alla invånare. Sök till oss om du vill vara med och påverka!

Objektledare till Socialkontoret

 

Om tjänsten

Avdelningen stöd och utveckling är en nyinrättad avdelning inom socialförvaltningen. Där samlas det övergripande, strategiska och operativa kvalitets- och utvecklingsarbetet. Avdelningen ska stödja förvaltningen och dess chefer avseende nämndens kvalitet och utveckling. Som objektledare på avdelningen Stöd och utveckling kommer du ingå i ett team för kvalitet och utveckling med det gemensamma målet att skapa förutsättningar för avdelningarna att leverera kärnverksamhet, vi stödjer dem att stötta kommuninvånarna.

 

 

Arbetsbeskrivning

I rollen som objektledare ansvarar du för driva objektet social omsorg på Socialkontoret. Det innefattar allt från kontinuerlig behovsanalys, omvärldsbevakning och kravhantering likväl som att utifrån detta upprätta årliga planer för objektet, i nära samarbete med objektägare och IT. Som objektledare kommer du ha ett budgetansvar för objektet. Tillsammans med objektspecialister kommer du säkerställa att Socialkontoret har adekvata och effektiva lösningar för sin verksamhet och att användare får det stöd som behövs för att kunna arbeta på bästa sätt.

Rollen är bred med även ansvar över informationssäkerhetsarbetet på förvaltningen inklusive ett dataskyddsansvar. Det innebär att du även kommer att få ansvara för att information hanteras korrekt och att rutiner och teknik finns för att hantera och avvärja störningar. I rollen ingår det ett samordningsansvar gällande säkerhet och beredskap där du kommer ingå i ett kommunövergripande forum för detta. Du kommer även att vara den som utreder personuppgiftsincidenter och i förekommande fall anmäla dessa till Integritetsskyddsmyndigheten. Inom dataskyddsarbetet kommer du även ansvara för att det genomförs konsekvensbedömningar i den utsträckning som krävs. Allt dataskyddsarbete sker i samråd med dataskyddsombudet.

 

Utmaningarna

Objektet har ett stort behov av att bygga sin organisation, både när det gäller dess arbetssätt och hur det ska bemannas för att kunna leverera rätt stöd till verksamheten. Som en del i det är en utmaning att skapa kunskap och förståelse för objektet i den egna organisationen. Även att ta väl omhand om verksamhetens behov och på ett transparant sätt prioritera tillfredställandet av dessa är en utmaning. Socialkontoret har idag robotiserade processer där behovet av struktur i förvaltandet utav dessa är stort. 

 

Kvalifikationer

För att lyckas i tjänsten ser vi att du är resultat- och målinriktad och självständigt kan initiera och genomföra aktiviteter och åtgärder. Du behöver också kunna leda projekt utöver objektet. Du har ett helhetsperspektiv och har lätt för att skapa samarbetsrelationer och är van att arbeta med chefer och medarbetare i organisationen för att förstå deras behov.

Övriga krav för tjänsten är att du har:

 • Universitets- eller högskoleexamen med relevant inriktning eller motsvarande kunskap förvärvad på annat sätt.
 • Erfarenhet av att arbeta i objekt i rollen som förvaltningsledare/objektledare.
 • Erfarenhet av rollen som projektledare eller IT-projektledare.
 • Erfarenhet av RPA-lösningar och förvaltning utav dessa.
 • Lätt för att kommunicera i tal och skrift.

Det är meriterande med:

 • Erfarenhet av processutveckling.
 • Erfarenhet av att arbeta i komplexa organisationer, gärna inom socialtjänst eller annan myndighet.
 • Erfarenhet av förvaltningsstyrningsmodeller, till exempel pm3.
 • Erfarenhet av processer och arbetssätt för att leverera olika IT-tjänster, till exempel ITIL.

Förutom ovan krav och meriter lägger vi stor vikt på personliga egenskaper och att dessa matcher verksamhetens och gruppens behov.

 

Om arbetsplatsen

Avdelningen Stöd och utveckling består av en avdelningschef med en underställd administrativ enhet som leds av en enhetschef samt ett team som stödjer förvaltningens verksamheter i deras kvalitets- och utvecklingsfrågor. Objektledaren finns inom teamet.

Vi  söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Anställningsform

Tillsvidareanställning, heltid

       

Urvalsarbete och intervjuver sker efter annonseringstidens slut. 

 

Publicerat:

2022-08-01

Sista ansökningsdag:

2022-08-13

Typ:

Data/IT

Tjänst:

Projektledare

Anställningsform:

Tillsvidareanställning

Ort:

Norrtälje

Omfattning:

Heltid

Kontaktpersoner

Dataskydd- och kvalitetsansvarig

Nicklas Grandin, nicklas.grandin@norrtalje.se, 0176-71091

Vision

Ulrika Tigerhielm, ulrika.tigerhielm@norrtalje.se
Mats Ståhl Elgström, mats.stahl-elgstrom@norrtalje.se

Om Norrtälje kommun

Norrtälje är en trygg kommun med drygt 63 000 invånare som lever i en unik blandning av skärgård, levande landsbygd och småstadsliv. Närheten till Stockholm, Uppsala, Arlanda och Kapellskär gör att resten av världen alltid finns inom räckhåll.
  Se en film om hur det är att bo i Norrtälje kommun. https://www.youtube.com/watch?v=EFbsYquBZyY
 • Ungefär 2 900 personer har Norrtälje kommun som arbetsgivare, där vi tillsammans arbetar efter tre värderingar; invånaren först, allas lika värde och höga förväntningar.
 • Vi NPF-säkrar (neuropsykiatriska funktionsnedsättning) våra skolor och förskolor, utvecklar ett hållbart samhälle för alla och satsar på att vara en rökfri kommun att bo och arbeta i.
  • På vår webbplats kan du läsa om vår vision Global livsstil – lokalt liv. https://www.norrtalje.se/varvision
  • Norrtälje kommun är ett finskt förvaltningsområde och vi ser positivt på om du är finsktalande eller om du kan något av minoritetsspråken alternativt annat språk.
  • Ansökningshandlingar till denna tjänst är att betrakta som offentliga handlingar som vi kan komma att lämna ut på begäran.
  • Tänk på att din ansökan inte ska innehålla uppgifter kring hälsa, medborgarskap, sexuell läggning eller medlemskap i fackförening.
  • Vi har valt våra samarbetspartners i denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra försäljare av rekryteringstjänster.
  Skapa en profilsida hos oss! På så sätt blir det enklare att söka våra tjänster. Länk till profilsida

Sök tjänsten