Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Enhetschef till elevhälsans medicinska insatser

Norrtälje kommun växer snabbare än någonsin. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att skapa en hållbar framtid och bästa möjliga vardagsliv för alla invånare. Sök till oss om du vill vara med och påverka!

Enhetschef till elevhälsans medicinska insatser

 

Om tjänsten

I tjänsten ingår att leda, kvalitetssäkra, utveckla och förvalta elevhälsans medicinska insatser (EMI) i Norrtälje kommuns kommunala skolor. I Norrtälje kommun har vi en centralt organiserad barn och elevhälsa (CBEH) där de medicinska insatserna är en egen verksamhetsgren. Du som enhetschef för EMI förväntas bidra i arbetet för hela centrala barn och elevhälsans uppdrag. Norrtälje kommun har som vårdgivare ansvar för den vård som ges i skolan. Skolsköterskorna är lokalt utplacerade på "sina" skolor och är 18 till antalet (16 årsarbetare). Som enhetschef ingår du i den centrala barn och elevhälsans ledningsgrupp tillsammans med bland annat skolläkare. 

Arbetsbeskrivning

Som enhetschef kommer du att vara skolsköterskornas närmaste chef och rapportera till verksamhetschef för den centrala barn och elevhälsan. 

 • Driva förändrings- och utvecklingsarbete inom elevhälsans medicinska insatser
 • Leda och utveckla medarbetare 
 • Samverkan med vårdförbundet
 • Samverkan med övriga ledande skolsköterskor i Stockholms län
 • Bidra till att EMI blir en naturlig del i skolornas hälsofrämjande och förebyggande arbete
 • Säkerställa att arbetet utförs i enlighet med gällande lagstiftning och styrdokument
 • Säkerställa kvalitet och patientsäkerhet genom att säkra följsamhet till verksamhetens kvalitetsledningssystem inklusive  metodbok
 • Avvikelsehantering inklusive ansvar för anmälan enligt Lex Maria
 • Skriva patientsäkerhetsberättelse och kvalitetsberättelse årligen
 • Genomföra medarbetardialoger och lönedialoger 
 • Följsamhet till budget 
 • Svara för samverkan och samordning inom EMI, inom CBEH och inom kommunen
 • Följa upp det egna ansvarsområdet och rapportera överenskomna nyckeltal och mål
 • Initiera och bibehålla goda relationer med våra förskolor och skolor samt med andra nyckelfunktioner i och utanför kommunen
 • Bidra i arbetet för hela Centrala barn och elevhälsans uppdrag
 • Bidra i externa kontakter och stärka kommunens varumärke genom sin kunskap och sina befogenheter

Kvalifikationer

Du ska ha chefserfarenhet  och vara legitimerad sjuksköterska med minst tre års erfarenhet i yrket. Erfarenhet av arbete inom skolhälsovård är meriterande likaså specialistutbildning inom barnsjukvård eller distriktsköterska. Du behöver vara väl förtrogen med aktuell lagstiftning och styrdokument som berör verksamheten (både skoljuridik och hälso- och sjukvård). 

Du har god förmåga att skapa engagemang och delaktighet. Du brinner för barn och elevers hälsa och utveckling. Du arbetar metodiskt och strukturerat och har god förmåga till samarbete i en komplex organsiation. 

 

Om arbetsplatsen

Norrtälje kommun har vi en central barn och elevhälsa. Vårt uppdrag är att stödja och utveckla arbetssätt och metoder i syfte att göra förskola, grundskola, gymnasieskolan och särskolan tillgänglig för alla barn och elever. Vår strävan är att insatserna ska vara tidiga, förebyggande och ge långsiktig effekt. 

I den centrala barn och elevhälsan ingår skolkuratorer, skolpsykologer, skolsköterskor, skolläkare,arbetsterapeut specialpedagoger, arbetsterapeut, handläggare, utredare, kvalitetsutvecklare och samordnare. Skolkuratorer och skolsköterskor är placerade på fasta skolor medan övriga professioner dels har specifika uppdrag och dels specifika områden som de är särskilt ansvariga för. I dagsläget är vi totalt 65 medarbetare. 

 

Anställningsform

Heltid

Tillsvidareanställning 

Tillträde snarast

Urvalsarbete och intervjuer sker löpande under annonseringstiden.

Publicerat:

2022-06-17

Sista ansökningsdag:

2022-07-17

Typ:

Hälso- och sjukvård

Tjänst:

Sjuksköterskeyrken

Anställningsform:

Tillsvidareanställning

Ort:

Norrtälje

Omfattning:

Heltid

Om Norrtälje kommun

Norrtälje är en trygg kommun med drygt 63 000 invånare som lever i en unik blandning av skärgård, levande landsbygd och småstadsliv. Närheten till Stockholm, Uppsala, Arlanda och Kapellskär gör att resten av världen alltid finns inom räckhåll. Ungefär 2 900 personer har Norrtälje kommun som arbetsgivare, där vi tillsammans arbetar efter tre värderingar; invånaren först, allas lika värde och höga förväntningar. Vi NPF-säkrar (neuropsykiatriska funktionsnedsättning) våra skolor och förskolor, utvecklar ett hållbart samhälle för alla och satsar på att vara en rökfri kommun att bo och arbeta i.
 • På vår webbplats kan du läsa om vår vision Global livsstil – lokalt liv. https://www.norrtalje.se/varvision
 • Norrtälje kommun är ett finskt förvaltningsområde och vi ser positivt på om du är finsktalande eller om du kan något av minoritetsspråken alternativt annat språk.
 • Ansökningshandlingar till denna tjänst är att betrakta som offentliga handlingar som vi kan komma att lämna ut på begäran.
 • Tänk på att din ansökan inte ska innehålla uppgifter kring hälsa, medborgarskap, sexuell läggning eller medlemskap i fackförening.
 • Vi har valt våra samarbetspartners i denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra försäljare av rekryteringstjänster.
Skapa en profilsida hos oss! På så sätt blir det enklare att söka våra tjänster. Länk till profilsida

Sök tjänsten