Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Anbudsstävling för förskoletomt i Vigelsjö - Steg 2

Första steget i anbudstävlingen är nu avslutad och fyra anbudsgivare går vidare till steg 2. Vinnare utsågs i oktober.

Med en ständigt ökande befolkning ökar också behovet av förskolor och skolor. Därför anordnades under sommaren 2020 en anbudstävling för att uppföra en förskola i natursköna Vigelsjö. Kommunens mål är att vara en kunskapsinriktad skolkommun där barn och unga rustas väl för framtiden och ges möjlighet att nå sin fulla potential. Kommunens förväntan är att det etableras en skolverksamhet i pedagogisk framkant i Vigelsjö som ska bidra till kommunens ambitionsnivå om att vara en av Sveriges bästa skolkommuner år 2030.

Anbudstävlingen vanns av Sehlhall Fastigheter och JENSEN förskola. Läs mer om anbudstävlingen och Selhall Fastigheter på denna sida.

Tävlingen

Tävlingen startade den 24 juni 2020, och sker i två steg. Utvärderingen av inkomna anbud är nu klar och de anbudsgivare som deltar i steg 2 är:

 • Arwidsro / Pysslingen
 • MinaHuus Sverige AB / Kunskapsförskolan
 • Riflex / TP förskolor
 • Sehlhall  / JENSEN


En slutlig vinnare utses i oktober.

Inbjudan och bilagor

Inbjudan till anbudstävling - Steg 2

Anbudsformulär Vigelsjö - Steg 2

Inbjudan till anbudstävling - Steg 1

Anbudsformulär Vigelsjö - Steg 1

Planbeskrivning Vigelsjö talje 2:195

Plankarta Vigelsjö talje 2:195

Karta över området

Norrtälje kommuns lokalförsörjningsplan

Mål och budget 2020 för Norrtälje kommun

Forsaljning_VIgelsjö_formular_Steg2.pdf

ForsaljningVigelsjo_Steg2.pdf

Tävlingens upplägg

Steg 1 - Prekvalificering

I första steget lämnas ett bindande anbud som ska innehålla den totalsumma som anbudslämnaren är villig att betala för den blivande fastigheten, och namn på den verksamhetsutövare som vill etablera sig på platsen.

Steg 2 - Tävlingsbidrag

I steg 2 lämnas gestaltningsförslag för utformning av förskolan innefattande förskolebyggnad samt förskolegård. 

Utvärdering steg 2

Följande kriterier utvärderas:

 1. Hur väl förslaget bedöms ge en god förskolemiljö.    
 2. Hur byggaktören arbetar med social och ekologisk hållbarhet.        
 3. Kompetens avseende förvaltning av skollokaler och liknande objekt.        
 4. Kompetens avseende organisation för planering och byggproduktion.
 5. Slutanbud

Karta för CAD

Kartinformationens ursprung

Informationen kan vara översiktlig eller noggrann positionerad. Detta ska redovisas i specifikationen. Informationen kan vara hämtad ur verksamhetssystem av olika förvaltningar eller producerad för kommunens egen räkning.

Fullständighet och lägesnoggrannhet

Kartinformationen levereras ur kommunens databas i befintligt skick. Kommunen tar därför inget ansvar för kartinformationens riktighet eller fullständighet. Kontrollera alltid med källan till informationen om det är viktigt att den är fullständig.

Nyttjande

Kommunen äger upphovsrätten till den levererade kartinformationen.Kartan får endast användas som underlag vid utredning/projek­tering och redovisning inom ramen för uppdraget om arkitekttävling. Annan användning förutsätter att nytt avtal först träffats med kommunen. Kartinformationen får inte användas som nybyggnadskarta eller som grundkarta till detaljplan.

Karta för CAD

Frågor och svar

Här publicerar vi de frågor (med svar) som vi får om tävlingen som kan intressera fler.

 • Är detaljplanen antagen?
  Ja

 • Finns det en värdering framtagen för fastigheten?
  Nej

 • Finns det underlag för en ny förskola?
  Ja. Norrtälje kommun är en tillväxtkommun och har haft en befolkningstillväxt på cirka 1000 invånare per år de senaste åren och vi är nu cirka 63 000 invånare. Läs mer i vår lokalförsörjningsplan.

 • Måste fastigheten styckas/regleras?
  Ja. Ansökan om att avstycka fastigheten från Tälje 2:195 skickades in till Lantmäteriet i maj 2020 och är pågående.

 • Hur hög är förskolepengen i Norrtälje kommun?
  Ersättningsnivåerna för fristående utförare finns i Ersättningsbilagan.

 • Finns det information om hur man startar privata förskolor i Norrtälje kommun?
  Det finns en guide och en e-tjänst där vi berättar hur det går till.

 • Hur stor blir förskoletomten?
  Förskoletomtens slutgiltiga storlek bestäms av Lantmäteriet. Ansökan är inskickad och bedöms vara på ca 5 500 kvm. Läs mer på Lantmäteriets webbplats.

Tidplan och viktiga datum

2020-06-24 Tävlingen startar 

2020-08-21 Sista dag för inlämning av steg 1                            

2020-08-28 Kommunen meddelar vilka anbudslämnare som går vidare till steg 2

2020-10-16 Sista dag för inlämning av steg 2 (för de som fått detta besked)

2020-10-23 Vinnare av anbudstävlingen meddelas

November 2020 Köpekontrakt tecknas och lämnas in för politiskt beslut

Q1 2021 Fastighetsbildning klar

Q2 2021 Start av byggnation

Vid frågor kontakta:
Charlotte Köhler, stadsarkitekt och tf mex-chef (frågor om tävlingen)
charlotte.kohler@norrtalje.se, 0176-717 83

Agneta Brus, kanslichef Barn- och utbildningskontoret (frågor om förskolor)
agneta.brus@norrtalje.se, 0176-711 46

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.