Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Anbudsstävling för förskoletomt i Vigelsjö

Norrtälje kommun växer! Med en ständigt ökande befolkning ökar också behovet av förskolor och skolor. Därför anordnas under sommaren 2020 en anbudstävling för att uppföra en förskola i natursköna Vigelsjö.

Karta för markanvisninsgtävling för förskola i Vigelsjö

Kommunens mål är att vara en kunskapsinriktad skolkommun där barn och unga rustas väl för framtiden och ges möjlighet att nå sin fulla potential. Kommunens förväntan är att det etableras en skolverksamhet i pedagogisk framkant i Vigelsjö som ska bidra till kommunens ambitionsnivå om att vara en av Sveriges bästa skolkommuner år 2030.

ANbudstävlingen sker på en färdig detaljplan som vunnit laga kraft. 

Delta i tävlingen

Tävlingen startar den 24 juni 2020. Utvärdering av en prekvalificering sker i slutet av augusti. En slutlig vinnare utses i oktober.

Anbudstävlingen sker i två steg: en prekvalificering där upp till fyra anbudsgivare går vidare till steg två, där ett slutligt tävlingsförslag tas fram.

Inbjudan och bilagor

 1. Inbjudan till anbudstävling - förskola i Vigelsjö

 2. Anbudsformulär Vigelsjö steg 1

 3. Planbeskrivning Vigelsjö talje 2:195

 4. Plankarta Vigelsjö talje 2:195

 5. Karta över området

 6. Norrtälje kommuns lokalförsörjningsplan

 7. Mål och budget 2020 för Norrtälje kommun

Tävlingens upplägg

Steg 1 - Prekvalificering

I första steget lämnas ett bindande anbud som ska innehålla den totalsumma som anbudslämnaren är villig att betala för den blivande fastigheten, och namn på den verksamhetsutövare som vill etablera sig på platsen.

Steg 2 - Tävlingsbidrag

I steg 2 lämnas gestaltningsförslag för utformning av förskolan innefattande förskolebyggnad samt förskolegård. 

Utvärdering steg 2

Följande kriterier utvärderas:

 1. Hur väl förslaget bedöms ge en god förskolemiljö.    
 2. Hur byggaktören arbetar med social och ekologisk hållbarhet.        
 3. Kompetens avseende förvaltning av skollokaler och liknande objekt.        
 4. Kompetens avseende organisation för planering och byggproduktion.
 5. Slutanbud

Frågor och svar

Här publicerar vi de frågor (med svar) som vi får om tävlingen som kan intressera fler.

 1. Är detaljplanen antagen?
  Ja

 2. Finns det en värdering framtagen för fastigheten?
  Nej

 3. Finns det underlag för en ny förskola?
  Ja. Norrtälje kommun är en tillväxtkommun och har haft en befolkningstillväxt på cirka 1000 invånare per år de senaste åren och vi är nu cirka 63 000 invånare. Läs mer i vår lokalförsörjningsplan.

 4. Måste fastigheten styckas/regleras?
  Ja. Ansökan om att avstycka fastigheten från Tälje 2:195 skickades in till Lantmäteriet i maj 2020 och är pågående.

 5. Hur hög är förskolepengen i Norrtälje kommun?
  Ersättningsnivåerna för fristående utförare finns i Ersättningsbilagan.

 6. Finns det information om hur man startar privata förskolor i Norrtälje kommun?
  Det finns en guide och en e-tjänst där vi berättar hur det går till.

 

Tidplan och viktiga datum

2020-06-24 Tävlingen startar 

2020-08-21 Sista dag för inlämning av steg 1                            

2020-08-28 Kommunen meddelar vilka anbudslämnare som går vidare till steg 2

2020-10-16 Sista dag för inlämning av steg 2 (för de som fått detta besked)

2020-10-23 Vinnare av anbudstävlingen meddelas

November 2020 Köpekontrakt tecknas och lämnas in för politiskt beslut

Q1 2021 Fastighetsbildning klar

Q2 2021 Start av byggnation

Vid frågor kontakta:
Charlotte Köhler, stadsarkitekt och tf mex-chef (frågor om tävlingen)
charlotte.kohler@norrtalje.se, 0176-717 83

Agneta Brus, kanslichef Barn- och utbildningskontoret (frågor om förskolor)
agneta.brus@norrtalje.se, 0176-711 46

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.