Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Markanvisningstävling – Norrtälje Hamn etapp 3

Prekvalificering för deltagande i markanvisningstävling i Norrtälje Hamn.

Markanvisningstävling – Norrtälje Hamn etapp 3

Markanvisningen sker i flera steg, med utgångspunkt från de intresseanmälningar som lämnades in före sista anmälningsdatum den 5 juli 2021 och där intressenter sedan valdes ut för vidare markanvisningsprocess. Syftet med markanvisningen är att hitta en lämplig byggherre för en kommande markförsäljning efter detaljplaneläggning av aktuell mark.

Inriktningen för markanvisningen avseende kvarter 9AB är:

  • Hotell med konferens och med möjlighet till kultur/kulturevenemang
  • Övriga lämpliga funktioner som kan kombineras med ovan, till exempel kontorslokaler
  • Lokaler i bottenplan (centrumverksamhet – butiker, handel, restaurang med mera)
  • Bostäder med fri upplåtelseform
  • Minst 16 000 BTA ovan mark

Kommunen ser också ett intresse och möjlighet till ett arrende eller liknande rättighet för kvarter 9C beläget på piren i syfte att uppföra och driva kompletterande verksamhet av publikt slag om detta kan bidra och fungera i ett helhetskoncept tillsammans med verksamhet i kvarter 9AB samt erbjuda service till kommunens stadsbad invid piren. Anbudslämnare kan i dialog med kommunen erbjudas detta om detta kan stärka attraktionen kring hamnen och kvarteren.

En bedömningsgrupp på kommunen bedömde inkomna intresseanmälningar och beslutade om vilka intressenter som fick delta (prekvalificera sig) i markanvisningstävlingen. Bedömningen att baserades på bland annat intressentens erfarenhet, tidigare genomförda projekt, förmåga att utveckla fastigheten och dennes kapacitet för att genomföra önskad inriktning. I övrigt hänvisas till redovisad markanvisningsprocess enligt avsnitt 6 i inbjudan.

Beslut om prekvalificering

Beslut om vilka intressenter från intresseanmälan som prekvalificerade sig och erbjuds möjlighet att delta i markanvisningstävlingens steg 1 togs torsdag den 2 september 2021. Samtliga intressenter meddelas om de gått vidare eller inte.

I och med detta skede i processen benämns tidigare intressenter fortsättningsvis istället för anbudslämnare, eftersom man i fortsättningen lämnar stegvis bindande anbud enligt markanvisningsprocessen.

Sekretess gäller under anbudsperioden fram till att markanvisningsavtal tecknats med någon anbudslämnare.

För information, process och tider hänvisar vi till tidigare inbjudan för markanvisningstävlingen.

Klicka här för att komma till inbjudan för markanvisningstävlingen.

 

Läs mer om Norrtälje Hamn här.

Senast ändrad: 2021-05-05
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.