Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Svinpest

I Västmanlands län har flera fall av den afrikanska svinpesten upptäckts. För att minska risken för att smittan sprids till Stockholms län och till Norrtälje kommun är det viktigt att följa läget och Jordbruksverkets rekommendationer.

Afrikansk svinpest är en smittsam och dödlig sjukdom som drabbar vildsvin och tamgrisar. Människor och andra djurslag kan inte smittas med afrikansk svinpest.

Jordbruksverkets webbplats kan du till exempel läsa hur du skyddar dina egna grisar från smitta och hur du ska agera om du har vistats i skog och mark i de drabbade områdena. Hittar du sjuka eller självdöda vildsvin ska du rapportera det till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Även om det inte finns konstaterad smitta i Stockholms län är Norrtälje kommun, tillsammans med övriga aktörer inom Samverkan Stockholmsregionen (SSR), beredd om det skulle spridas till våra trakter. Vi följer därför utvecklingen noga och har tät kontakt inom SSR, som i sin tur har kontakt med den ansvariga myndigheten Jordbruksverket och med andra länsstyrelser.

Planerar du besök till eller är på besök i de områden där skogarna nu är avspärrade i trakterna av Västmanland, är det viktigt att du följer de restriktioner som Jordbruksverket har satt upp.

Förhindra smittspridning

Alla kan hjälpas åt för att minimera risken för ökad smittspridning. Tänk på att:

  • inte slänga matrester i naturen
  • inte ställa soppåsar/matavfallspåsar utanför avfallsbehållaren
  • inte mata grisar med matavfall
  • respektera restriktionerna i den smittade zonen som Jordbruksverket fastställt
  • inte ta med korv, kött och andra charkvaror till Sverige från länder där afrikansk svinpest finns
  • rengör stövlar och annan utrustning samt tvätta hundar efter att ha jagat i land med smittspridning.

Ytterligare information vad allmänhet, grishållare och jägare ska tänka på för att förhindra smittspridning samt frågor och svar om sjukdomen finns på Jordbruksverkets respektive SVA:s webbplatser.

Afrikansk svinpest, Jordbruksverket

Frågor och svar om afrikansk svinpest, SVA

Rapportera in döda vildsvin

Allmänhet och jägare uppmanas att rapportera in fynd av döda vildsvin till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Rapportera vilda djur, SVA 

Om afrikansk svinpest

Afrikansk svinpest är en smittsam och dödlig virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin. Viruset som orsakar sjukdomen är mycket motståndskraftigt och överlever länge i miljön och i kött från infekterade djur, även om köttet varit fryst. Hos sjuka djur finns virus finns i alla kroppsdelar, kroppsvätskor och utsöndringar. Störst virusmängder finns i blodet. Smittspridning kan ske via direktkontakt mellan infekterade och friska vildsvin och grisar samt genom att djuren kommer åt infekterade kadaver eller kött. Även människor, transportbilar eller redskap som förorenats med smittämnet kan sprida det till nya platser. Människor och andra djurslag kan inte smittas med afrikansk svinpest.

Mer information:

Smittsamma djursjukdomar i Stockholms län, Länsstyrelsen Stockholm 

Senast ändrad: 2023-09-19