Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Översiktsplan 2050

Bostäder och samhällsservice

Lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS 2013:866) syftar till att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder. En god boendemiljö erbjuder trygghet och frihet för individen och är en förutsättning för en god hälsa och ett gott liv.

Kommunen är skyldig att planera för bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.

Med bostadsutveckling tillkommer investeringar i fysisk och teknisk infrastruktur samt i samhällsservice av olika slag. Utvecklingen av förskolor, skolor, vård- och omsorg och fysisk infrastruktur ska ske i takt med bostadsutvecklingen.

Senast ändrad: 2023-10-16