Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Norrtälje växer

Stränder

Närheten till vattnet är en av Norrtälje stads framträdande landskapskaraktärer. Allmänhetens tillgänglighet till stränderna är en viktig strategisk del av grönstrukturstrategin. Genom att länka samman grönstrukturen med Norrtälje stads vattenområden som Norrtäljeån och Norrtäljeviken kan land‐ och vattenmiljöer samspela. Längs stränder finns badplatser och strandområden som är öppna för allmänheten. Längs stränderna finns ett rikt växt‐ och djurliv som är viktigt att värna om.

Norrtälje kommuns strategier:

  • Stränderna längs Norrtäljeviken, Lommaren och Limmaren ska vara möjliga att uppleva från närliggande gångstråk
  • Strändernas värde för biologisk mångfald och det rörliga friluftslivet ska beaktas.
Senast ändrad: 2023-05-10