Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Norrtälje växer

Hårnacka 1:1

Beskrivning

Planens syfte är att utreda möjligheten att bebygga delar av Hårnacka 1:1, skifte 2 med bostäder i form av 15 friliggande bostadshus och 60 bostäder i radhus uppdelat i byggnader med fyra bostäder i varje i tre delområden. Gångstråk och vägar i området kommer ansluta till lokalgatan med det intilliggande villaområdet. Närmaste busshållplats in mot Norrtälje ligger cirka 250 meter väster om planområdet.

Aktuellt

Programmet godkändes av kommunstyrelsen den 10 april 2017.

Tidigare

Planförslaget har varit ute på programsamråd under tiden 10 november - 23 december 2016.

Planhandlingar
Senast ändrad: 2016-11-10